DUCH co to jest
Definicja DUCH. Co znaczy spirytualistyczne i metafizyczne, różnie definiowane na przestrzeni.

Co to jest Duch

Definicja DUCH: fundamentalne definicja spirytualistyczne i metafizyczne, różnie definiowane na przestrzeni wieków, kojarzące się z duszą, inteligencją, świadomością, synonim materii; Anaksagoras uważał, iż to jest pierwszy bodziec, który wprawił w ruch materię; dla Hegla duch to postać bytu, synteza przyrody i idei, mogący mieć postać subiektywną, obiektywną i absolutną; ta ostatnia objawia się w sztuce, religii, filozofii, z kolei obiektywna - w prawie, moralności, w działalności państwa; dla Marksa duch to najwyższy produkt materii; wg Hartmanna to trudna do zdefiniowania dwoista postać bytu, występująca jako duch osobowy i obiektywny. Duch osobowy to element aktów świadomości, jaźń. Duch obiektywny to produkt tychże aktów, jak: sztuka, obyczaj, wiara, mowa, wiedza. Duch obiektywny nie może istnieć bez obecności ducha osobowego, ponieważ ten powołuje go do życia

Definicja D´ALAMBERT JEAN LE ROND:
Co to jest matematyk, fizyk i filozof francuski, inicjator i współautor Encyklopedii. W okolicy licznych prac z zakresu matematyki i mechaniki zostawił także kilka pism filozoficznych, z których główne to Wstęp duch.
Definicja DYSKURS:
Co to jest rodzaj dyskusji, wg Platona pośredni sposób docierania do prawdy przez rozumowanie duch.
Definicja DOGMAT:
Co to jest pewnik, prawda nie podlegająca dyskusji, nieweryfikowalna, przyjmowana bezkrytycznie, nie podlegająca procesowi dowodzenia; w religii: prawda objawiona duch.

Czym jest Duch znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: