DYLEMAT co to jest
Definicja DYLEMAT. Co znaczy podjęcia trudnych decyzji; w logice znaczy rodzaj wnioskowania, gdzie.

Co to jest Dylemat

Definicja DYLEMAT: problem, którego rozwiązanie wymaga podjęcia trudnych decyzji; w logice znaczy rodzaj wnioskowania, gdzie jedno ze zdań jest prawdziwe, a drugie - fałszywe

Definicja DAJMON, DAIMONION:
Co to jest wewnętrzny głos powstrzymujący człowieka od złych czynów, jak na przykład w filozofii Sokratesa dylemat.
Definicja DOŚWIADCZENIE ZEWNĘTRZNE:
Co to jest w terminologii Locke´a to doświadczenie świata zewnętrznego przez postrzeganie; wprawdzie postrzeganie wyprzedza refleksję, jednak jest wiedzą mniej pewną niż ta, którą daje nam refleksja dylemat.
Definicja DETERMINIZM:
Co to jest zakładający, iż wszystko, co odbywa się w świecie, również ludzkie działanie, jest z góry uwarunkowane, wyznaczone, określone i musi się zdarzyć w myśl działania związku przyczynowo-skutkowego i dylemat.

Czym jest Dylemat znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: