EWENTERYZM co to jest
Definicja EWENTERYZM. Co znaczy rzeczywistość stanowią zdarzenia, a nie elementy czy stany rzeczy.

Co to jest Ewenteryzm

Definicja EWENTERYZM: pogląd filozoficzny głoszący, iż rzeczywistość stanowią zdarzenia, a nie elementy czy stany rzeczy; przez zdarzenia rozumie się coś, co jest nierozciągłe i zarazem rozciągłe w czasie i przestrzeni

Definicja ENERGIA:
Co to jest akt, działanie, ruch; zdaniem Arystotelesa aktywność stanowiąca istotę bytu, formy; od początku XX w. rozumiana jest jako postać masy ewenteryzm.
Definicja EKSTAZA:
Co to jest dzięki którego osiąga się wiedzę mistyczną, kiedy dusza wychodzi z ciała i łączy się z bóstwem; środkiem wywołującym ten stan może być na przykład modlitwa albo głęboka wiara; dla św. Bernarda ewenteryzm.
Definicja EKSTENSJA:
Co to jest zbioru elementów, do którego ona się odnosi; rozciągłość, jako kluczowa albo jedyna właściwość charakterystyczna przestrzeni, na przykład dla Kartezjusza to właściwość materii; przeciwieństwem ewenteryzm.

Czym jest Ewenteryzm znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: