EWENTERYZM co to jest
Definicja EWENTERYZM. Co znaczy rzeczywistość stanowią zdarzenia, a nie elementy czy stany rzeczy.

Co to jest Ewenteryzm

Definicja EWENTERYZM: pogląd filozoficzny głoszący, iż rzeczywistość stanowią zdarzenia, a nie elementy czy stany rzeczy; przez zdarzenia rozumie się coś, co jest nierozciągłe i zarazem rozciągłe w czasie i przestrzeni

Definicja ESCHATOLOGIA:
Co to jest ogół poglądów dotyczących spraw ostatecznych, śmierci, życia pośmiertnego, losu i przeznaczenia człowieka, świata, zbawienia, itp ewenteryzm.
Definicja EMPEDOKLES:
Co to jest przed naszą erą) - pochodził z Agrygentu na Sycylii. W swym dziele O naturze dokonał próby syntezy wariabilizmu Heraklita z ideami eleatów uważając, iż głoszona poprzez Parmenidesa niezmienność bytu ewenteryzm.
Definicja EON:
Co to jest wieczność; idea gnostyczna będąca personifikacją metafizycznej siły kosmicznej, stanowiącą pośrednie ogniwo pomiędzy krańcami bytu: duchem i materią ewenteryzm.

Czym jest Ewenteryzm znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: