HARTMANN MIKOŁAJ co to jest
Definicja HARTMANN MIKOŁAJ. Co znaczy urodzony w Rosji, związany z uniwersytetami w Marburgu.

Co to jest Mikołaj Hartmann

Definicja HARTMANN MIKOŁAJ: (1882-1950) - niemiecki filozof urodzony w Rosji, związany z uniwersytetami w Marburgu, Kolonii i Berlinie, członek Pruskiej Akademii Nauk; uprawianie filozofii było dla niego równoznaczne z poszukiwaniem prawdy, poszukiwaniem tego, co poznawalne i obiektywne. W swych przekonaniach był realistą, uważając byt realny, który jest od nas niezależny, za bezpośrednio dany, a równocześnie różnorodny, jak samo poznanie, dlatego każdy akt poznania jest transcendentny, wychodzący poza podmiot. Metafizyka, zdaniem Hartmanna, ma się zajmować zagadnieniami odnoszącymi się do bytu, a nie twierdzeniami o nim. Wyróżniał dwa rodzaje bytu: realny i najlepszy, jego dwa momenty (istnienie i własność), metody bycia (sposobność, rzeczywistość, konieczność) i jego szczeble: materia, życie, świadomość, duch

Definicja HOENE:
Co to jest 1778-1853) - uczony i filozof polski, twórca skrajnie racjonalistycznego mechanizmu filozoficznego, podobnego do heglowskiego; uważał, iż stworzenie całej różnorodności bytów jest wywołane hartmann mikołaj.
Definicja HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH:
Co to jest filozof niemiecki, twórca mechanizmu filozoficznego obejmującego niemal wszystkie dziedziny duchowej aktywności. Punktem wyjścia heglowskiej spekulacji było, podobnie jak u Fichtego, idealistyczne hartmann mikołaj.
Definicja HISTORIA:
Co to jest ludzkości, badająca fakty, wydarzenia, mechanizmy, formułująca sposoby badawcze dokumentów i materiałów historycznych, podejmująca próbę przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dla hartmann mikołaj.

Czym jest Mikołaj Hartmann znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: