ORFICZNY co to jest
Definicja ORFICZNY. Co znaczy mitologicznego poety, Orfeusza, dotyczący życia pośmiertnego.

Co to jest Orficzny

Definicja ORFICZNY: termin utworzony od imienia mitologicznego poety, Orfeusza, dotyczący życia pośmiertnego, nieśmiertelności duszy i śmierci rozumianej jako wyzwolenie od nieczystego ciała i wstęp do życia wiecznego

Definicja ONTYCZNY:
Co to jest dotyczący refleksji filozoficznej nad tym, co jest, nad obiektami obecnymi w świecie orficzny.
Definicja OBECNOŚĆ:
Co to jest świadomość istnienia, przebywania w określonym miejscu, właściwość różnicująca bycie człowieka od bycia przedmiotu; jedno z podstawowych pojęć filozofii Heideggera orficzny.
Definicja ORGANICYZM:
Co to jest w dwóch znaczeniach: 1. teoria socjalna, porównująca społeczeństwo do organizmu i tłumacząca jego działanie przez funkcjonowanie organizmu biologicznego, jak to miało miejsce u Comte´a, 2. pogląd orficzny.

Czym jest Orficzny znaczenie w Słownik filozofia O .

  • Dodano:
  • Autor: