HEAUTOLOGIA co to jest
Definicja HEAUTOLOGIA. Co znaczy głosząca jedność logiczną poznania i poznawanego przedmiotu, co.

Co to jest Heautologia

Definicja HEAUTOLOGIA: teoria przeciwstawna do heterologii, głosząca jedność logiczną poznania i poznawanego przedmiotu, co znaczy, iż każdy element poznania zawiera się już w myśleniu poznającego

Definicja HIPOTEZA:
Co to jest założenie oparte na prawdopodobieństwie, którego prawdziwości należy dowieść heautologia.
Definicja HERBART JOHANN FRIEDRICH:
Co to jest pedagog i psycholog niemiecki, filozof, twórca realistycznej, pluralistycznej i deterministycznej metafizyki. Aczkolwiek sam uważał się za kontynuatora myśli Kanta, jednak w teorii poznania odsunął heautologia.
Definicja HETERONOMIA:
Co to jest człowieka zmuszonego do działania poprzez czynniki zewnętrzne, a nie czyniącego czegoś z własnej woli; Kant uważał, iż w takiej sytuacji człowiek jest zwolniony z odpowiedzialności za to, co robi heautologia.

Czym jest Heautologia znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: