HEAUTOLOGIA co to jest
Definicja HEAUTOLOGIA. Co znaczy głosząca jedność logiczną poznania i poznawanego przedmiotu, co.

Co to jest Heautologia

Definicja HEAUTOLOGIA: teoria przeciwstawna do heterologii, głosząca jedność logiczną poznania i poznawanego przedmiotu, co znaczy, iż każdy element poznania zawiera się już w myśleniu poznającego

Definicja HILIK:
Co to jest wg gnostyków człowiek posiadający tylko ciało heautologia.
Definicja HUME DAVID:
Co to jest szkocki filozof, historyk i ekonomista, najwybitniejszy przedstawiciel osiemnastowiecznego brytyjskiego empiryzmu, reprezentował jego dojrzały, w najwyższym stopniu krytyczny i sceptyczny nurt. Swe heautologia.
Definicja HISTORIOZOFIA:
Co to jest poszukiwanie sensu dziejów, odkrywanie zasad rządzących historią; w rozumieniu Fichtego dzieje ludzkości rozumiane jako rozciągnięta w czasie, stopniowa realizacja idei wolności; dla Hegla to heautologia.

Czym jest Heautologia znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: