HEAUTOLOGIA co to jest
Definicja HEAUTOLOGIA. Co znaczy głosząca jedność logiczną poznania i poznawanego przedmiotu, co.

Co to jest Heautologia

Definicja HEAUTOLOGIA: teoria przeciwstawna do heterologii, głosząca jedność logiczną poznania i poznawanego przedmiotu, co znaczy, iż każdy element poznania zawiera się już w myśleniu poznającego

Definicja HUMANITARYZM:
Co to jest postawa ludzka charakteryzująca się poszanowaniem godności drugiego człowieka heautologia.
Definicja HILOZOIŚCI:
Co to jest greccy filozofowie wyznający pogląd, iż z materią powiązane jest nierozerwalnie życie heautologia.
Definicja HARMONIA SFER:
Co to jest ład, porządek przypisany poprzez Pitagorasa ciałom kosmicznym, wytwarzającym dźwięki muzyczne, kiedy poruszają się one po swych orbitach z różną prędkością heautologia.

Czym jest Heautologia znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: