HEAUTOLOGIA co to jest
Definicja HEAUTOLOGIA. Co znaczy głosząca jedność logiczną poznania i poznawanego przedmiotu, co.

Co to jest Heautologia

Definicja HEAUTOLOGIA: teoria przeciwstawna do heterologii, głosząca jedność logiczną poznania i poznawanego przedmiotu, co znaczy, iż każdy element poznania zawiera się już w myśleniu poznającego

Czym jest Heautologia znaczenie w Słownik filozofia H .