HEDONIZM ETYCZNY co to jest
Definicja HEDONIZM ETYCZNY. Co znaczy radykalizmu filozoficznego (między innymi Benthama i Milla.

Co to jest Etyczny Hedonizm

Definicja HEDONIZM ETYCZNY: postawa światopoglądowa przedstawicieli radykalizmu filozoficznego (między innymi Benthama i Milla), opierająca się na założeniu, iż przyjemność jest dobrem, iż ma charakter ilościowy ( wartość rzeczy czy zachowań jest proporcjonalna do ilości dostarczanej nam poprzez te rzeczy przyjemności), iż proporcjonalne przełożenie dobra na przyjemność dzieje się nie tylko tu i teraz, lecz determinuje na przyszłość (wartość rzeczy czy zachowań nie jest mierzona tylko ilością przyjemności dostarczanej nam w danej chwili, lecz także ilością przyjemności, jaką dostarczy nam w przyszłości), iż to przełożenie ma charakter ogólny (dobrem jest każda przyjemność, nie tylko nasza). Odznacza się siedem wymiarów przyjemności: intensywność, trwanie, pewność, bliskość, płodność, czystość, zasięg

Czym jest Etyczny Hedonizm znaczenie w Słownik filozofia H .