HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH co to jest
Definicja HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH. Co znaczy mechanizmu filozoficznego obejmującego niemal.

Co to jest HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH

Definicja HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH: (1770-1831) - filozof niemiecki, twórca mechanizmu filozoficznego obejmującego niemal wszystkie dziedziny duchowej aktywności. Punktem wyjścia heglowskiej spekulacji było, podobnie jak u Fichtego, idealistyczne przeświadczenie, iż myśl jest ontologicznie pierwotnym rodzajem bytu. Ten myślowy charakter bytu sprawia, iż ma on, podobnie jak myśl, naturę logiczną i ogólną, co więcej, jego postęp także podlega logicznym i koniecznym prawom, a to sprawia, iż cała rzeczywistość jest na wskroś racjonalna. Za naczelne prawo logiczne uznał prawo dialektyczne: z tezy wyłania się jej antyteza, po czym obie wspólnie dają syntezę, która jest już wyższym szczeblem rozwoju. Zasadę tę uczynił powszechnym prawem bytu. Dzięki konstruowanych naprędce triad: teza, antyteza, synteza, tłumaczył zarówno prawa przyrody, jak i przebieg mechanizmów historycznych. Zwłaszcza pierwotny byt myślowy wyłonił z siebie swą antytezę - przyrodę. Syntezą myśli i przyrody jest duch, na początku duch subiektywny, później jego antyteza - duch obiektywny i nareszcie synteza - duch absolutny. I tak historia państwa, prawa i moralności jest miejscem realizacji ducha obiektywnego, z kolei w sztuce, religii i filozofii objawia się duch absolutny. Absurdalną tezą Hegla było uznanie ówczesnego państwa pruskiego za pkt. docelowy w rozwoju ducha obiektywnego, za "ucieleśnienie racjonalnej wolności" (wolność to uświadomiona konieczność). Między innymi z tego powodu Schopenhauer uważał Hegla za płatnego agenta rządu pruskiego. Nie miał także złudzeń, jeżeli idzie o wartość jego filozofii - pisał o nim: "Hegel […] był płaskogłowym, mdłym, nudnym i nieuczonym szarlatanem, który wspiął się na szczyty bezczelności, mieszając gryzmoły i podając je na półmisku w formie w najwyższym stopniu zwariowanych mistyfikujących nonsensów". W Niemczech heglizm zapanował niepodzielnie - z tak zwany lewicy heglowskiej wywodził się Feuerbach, a potem Marks i Engels. Kluczowe dzieła: Fenomenologia ducha, Edukacja logiki, Encyklopedia nauk filozoficznych, Wykłady o estetyce

Definicja HEDONIZM PSYCHOLOGICZNY:
Co to jest postawa światopoglądowa wyznawców radykalizmu filozoficznego, opierająca się na założeniu, iż wszyscy ludzie pragną przyjemności, a zatem pragną dobra, gdyż przyjemność jest dobrem hegel georg wilhelm friedrich.
Definicja HERMENEUTYKA:
Co to jest badaniu i interpretacji tekstu pisanego, wyrosła na gruncie badań i egzegezy tekstów biblijnych, aktualnie jedna z metod interpretacyjnych tekstów kultury wspomagająca współczesną myśl filozoficzną hegel georg wilhelm friedrich.
Definicja HILOZOIŚCI:
Co to jest greccy filozofowie wyznający pogląd, iż z materią powiązane jest nierozerwalnie życie hegel georg wilhelm friedrich.

Czym jest HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: