HETERODOKSJA co to jest
Definicja HETERODOKSJA. Co znaczy niezgodnych z myślą chrześcijańską, zobacz na przykład.

Co to jest Heterodoksja

Definicja HETERODOKSJA: synonim ortodoksji; wyznawanie poglądów niezgodnych z myślą chrześcijańską, zobacz na przykład arystotelizm heterodoksyjny

Definicja HUMANIZM:
Co to jest umysłowy, stawiający człowieka i otaczający go świat w centrum zainteresowania ( Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce - Terencjusz); wg egzystencjalistów to tworzenie poprzez heterodoksja.
Definicja HISTORIA FILOZOFII:
Co to jest się dokonaniami filozofów na przestrzeni wieków, klasyfikująca, porządkująca materiał naukowy, przybliżająca go czytelnikowi; zdaniem Brentana w dziejach filozofii europejskiej miały miejsce trzy heterodoksja.
Definicja HEAUTOLOGIA:
Co to jest teoria przeciwstawna do heterologii, głosząca jedność logiczną poznania i poznawanego przedmiotu, co znaczy, iż każdy element poznania zawiera się już w myśleniu poznającego heterodoksja.

Czym jest Heterodoksja znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: