HETEROGENIA CELÓW co to jest
Definicja HETEROGENIA CELÓW. Co znaczy jedno z założeń, zawierające twierdzenie, iż konsekwencje.

Co to jest Celów Heterogenia

Definicja HETEROGENIA CELÓW: niejednorodność celów; w etyce Wundta jedno z założeń, zawierające twierdzenie, iż konsekwencje ludzkich poczynań na ogół nie są zgodne z celami, jakie uprzednio postawił sobie człowiek. Te nieprzewidziane konsekwencje wytwarzają nowe cele, uprzednio nie zakładane, dlatego może się swobodnie rozwijać kultura, bo "żywi się" ona niejednorodnością celów

Definicja HARMONIA SFER:
Co to jest ład, porządek przypisany poprzez Pitagorasa ciałom kosmicznym, wytwarzającym dźwięki muzyczne, kiedy poruszają się one po swych orbitach z różną prędkością heterogenia celów.
Definicja HUMANITARYZM:
Co to jest postawa ludzka charakteryzująca się poszanowaniem godności drugiego człowieka heterogenia celów.
Definicja HILEMORFIZM:
Co to jest głoszący istnienie konkretnych zespołów złożonych z formy i materii, gdyż jego zdaniem, materia i idee, nie istnieją samodzielnie, są abstrakcjami, istnieją jedynie zespoły materii i formy heterogenia celów.

Czym jest Celów Heterogenia znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: