HTORYCZNOŚĆ co to jest
Definicja HISTORYCZNOŚĆ. Co znaczy historycznym zmianom; definicja to wykorzystywano w refleksji.

Co to jest Historyczność

Definicja HISTORYCZNOŚĆ: właściwość obiektów poddanych historycznym zmianom; definicja to wykorzystywano w refleksji filozoficznej, na przykład aby dzięki tego definicje roztrząsać sprawy powiązane z etapowością życia ludzkiego (narodziny, postęp, dojrzałość, starość, śmierć - Bergson) bądź zajmować się skończonością życia i jego związkiem z poczynaniami człowieka ( Heidegger)

Definicja HEGEMONIKON:
Co to jest u Arystotelesa kierownicza część duszy, wyzwalająca pozostałe siły duchowe, utożsamiana z jej rozumem historyczność.
Definicja HEDONIZM PSYCHOLOGICZNY:
Co to jest postawa światopoglądowa wyznawców radykalizmu filozoficznego, opierająca się na założeniu, iż wszyscy ludzie pragną przyjemności, a zatem pragną dobra, gdyż przyjemność jest dobrem historyczność.
Definicja HARTMANN MIKOŁAJ:
Co to jest niemiecki filozof urodzony w Rosji, związany z uniwersytetami w Marburgu, Kolonii i Berlinie, członek Pruskiej Akademii Nauk; uprawianie filozofii było dla niego równoznaczne z poszukiwaniem prawdy historyczność.

Czym jest Historyczność znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: