HUMANIZM co to jest
Definicja HUMANIZM. Co znaczy człowieka i otaczający go świat w centrum zainteresowania.

Co to jest Humanizm

Definicja HUMANIZM: renesansowy prąd umysłowy, stawiający człowieka i otaczający go świat w centrum zainteresowania ("Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce" - Terencjusz); wg egzystencjalistów to tworzenie poprzez człowieka wartości etycznych, estetycznych, i tym podobne, pozwalających mu przekraczać bezsens swego istnienia, wyzwalać się z trwogi, jaką niesie życie

Definicja HETERONOMIA:
Co to jest człowieka zmuszonego do działania poprzez czynniki zewnętrzne, a nie czyniącego czegoś z własnej woli; Kant uważał, iż w takiej sytuacji człowiek jest zwolniony z odpowiedzialności za to, co robi humanizm.
Definicja HISTORIA FILOZOFII:
Co to jest się dokonaniami filozofów na przestrzeni wieków, klasyfikująca, porządkująca materiał naukowy, przybliżająca go czytelnikowi; zdaniem Brentana w dziejach filozofii europejskiej miały miejsce trzy humanizm.
Definicja HIERARCHIA POJĘĆ I SˇDÓW:
Co to jest w logice Arystotelesa układ pojęć i sądów zależnych od stopnia ich uogólnienia, tworzący swoistą hierarchię ważności humanizm.

Czym jest Humanizm znaczenie w Słownik filozofia H .

  • Dodano:
  • Autor: