KARTEZJUSZ WŁAŚC DESCARTES co to jest
Definicja KARTEZJUSZ, właśc. Descartes René. Co znaczy i matematyk; twórca nowożytnego racjonalizmu.

Co to jest KARTEZJUSZ, właśc. Descartes René

Definicja KARTEZJUSZ, WŁAŚC. DESCARTES RENÉ: (1596-1650) - francuski filozof, fizyk i matematyk; twórca nowożytnego racjonalizmu opartego na wzorach rozumowań matematycznych i na zasadzie metodycznego sceptycyzmu, autor skrajnego dualizmu myślenia i cielesności (rozciągłości); współtwórca między innymi geometrii analitycznej i praw optyki. Przeniósł do filozofii służącą w matematyce metodę analityczną; jego zdaniem, tylko ona daje wiedzę pewną, a więc jasną i wyraźną - te dwie cechy poznania stanowią gdyż kryterium prawdy. Badanie zagadnień przyrodniczych powinno się ograniczyć do badania matematycznie uchwytnych stosunków ilościowych. Z powodu świat fizyczny traktował wyłącznie geometrycznie i mechanicznie. W metafizyce poszukiwanie pewności zaczął od zakwestionowania całej dotychczasowej wiedzy, poddając w wątpliwość zarówno świadectwo zmysłów, jak i stawiane gdzie indziej za wzór prawdy matematyczne. Jedyną tezą, która, zdaniem Kartezjusza, wytrzymywała wszelaką krytykę, tezą na której można zbudować pewną wiedzę, było słynne "cogito, ergo sum" (myślę, więc jestem). Dopiero z tej samowiedzy o istnieniu myślącego podmiotu, myślącej jaźni, a więc duszy wywiódł istnienie Boga, a z istnienia Boga pewność, iż istnieje realny świat. O ile zasadniczą własnością myślącej duszy jest jej świadomość, to jedynym obiektywnym przymiotem rzeczy materialnych jest ich geometryczna rozciągłość. Istnieją więc dwa odrębne światy, które w ogóle się z sobą nie stykają. Powstał przy okazji problem, w jaki sposób oba te światy wzajemnie na siebie oddziaływują, a więc problem relacji duszy do ciała, który zajmował filozofów poprzez kolejne stulecia. W teorii poznania wynikiem tego radykalnego dualizmu myśli i materii było stanowisko natywistyczne, tzn. opowiedzenie się za istnieniem idei wrodzonych. Kartezjanizm znacznie wpłynął na całą późniejszą filozofię. W XVII w. każdy filozof w mniejszym albo większym stopniu nawiązywał do poglądów Kartezjusza, między innymi Malebranche, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, a potem Kant. Jego kluczowe dzieła to: Rozprawa o metodzie, Medytacje o pierwszej filozofii i Zasady filozofii

Definicja KONCEPTUALIZM:
Co to jest pogląd filozoficzny kojarzony niesłusznie z Abelardem, zakładający istnienie uniwersaliów, pojęć istniejących nie w słowach, ale w umyśle, jako pewien stan psychiczny; do konceptualistów zalicza się kartezjusz, właśc. descartes rené co to jest.
Definicja KATOLICYZM:
Co to jest chrześcijańskich, której doktryna oparta jest na Piśmie Świętym, pismach ojców Kościoła, dokumentach soborowych i encyklikach papieskich; dominuje w niej autorytet Kościoła i papieża; święci się w kartezjusz, właśc. descartes rené definicja.
Definicja KRYTYCYZM:
Co to jest światopoglądowa kojarzona ze sceptycyzmem, krytykująca i negująca obowiązujące teorie, jak to miało miejsce w razie starożytnych sceptyków, występujących między innymi przeciw sofistom; Ockham kartezjusz, właśc. descartes rené co znaczy.

Czym jest KARTEZJUSZ, właśc. Descartes René znaczenie w Słownik filozofia K .

  • Dodano:
  • Autor: