METODA ELENKTYCZNA co to jest
Definicja METODA ELENKTYCZNA. Co znaczy w okresie dyskusji, polegająca na doprowadzeniu czyjegoś.

Co to jest Elenktyczna Metoda

Definicja METODA ELENKTYCZNA: wg Sokratesa sposób zbijania argumentów w okresie dyskusji, polegająca na doprowadzeniu czyjegoś rozumowania do absurdu, aby zdemaskować czyjąś pozorną wiedzę

Definicja MAKIAWELIZM:
Co to jest politycznej opartej na przemyśleniach Machiavellego, gdzie fundamentalną zasadą jest maksyma: Cel uświęca środki , co ma usprawiedliwiać wykorzystywanie w życiu politycznym metod nie zawsze zgodnych metoda elenktyczna.
Definicja METODA DEDUKCYJNA:
Co to jest rozumowanie opierające na wnioskowaniu z tego, co ogólne, o tym, co szczególne; dla Parmenidesa sposób rozumowania polegająca na wyciąganiu wniosków z przesłanek myślowych, ignorująca obecność faktów metoda elenktyczna.
Definicja METODOLOGIA:
Co to jest edukacja o metodzie wydzielona z logiki, badająca istniejące sposoby pod względem struktur, języka, przydatności, skuteczności i opisująca ich historię metoda elenktyczna.

Czym jest Elenktyczna Metoda znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: