METODA ELENKTYCZNA co to jest
Definicja METODA ELENKTYCZNA. Co znaczy w okresie dyskusji, polegająca na doprowadzeniu czyjegoś.

Co to jest Elenktyczna Metoda

Definicja METODA ELENKTYCZNA: wg Sokratesa sposób zbijania argumentów w okresie dyskusji, polegająca na doprowadzeniu czyjegoś rozumowania do absurdu, aby zdemaskować czyjąś pozorną wiedzę

Definicja MISTYCYZM:
Co to jest religijna, stanowisko filozoficzne, polegające się na przeświadczeniu, iż możliwe jest tajemne zjednoczenie się wierzącego z bóstwem lub duszy z absolutem na drodze bezpośredniego z nim kontaktu metoda elenktyczna.
Definicja MIKOŁAJ Z KUZY:
Co to jest astronom, matematyk, teolog, kardynał, filozof niemiecki okresu przejściowego pomiędzy średniowieczem i renesansem, mistyk, twórca mechanizmu metafizycznego, stanowiącego połączenie pomiędzy metoda elenktyczna.
Definicja MINIMALIZM:
Co to jest pogląd filozoficzny, określający granice poznania do tego, co uchwytne poprzez zmysły i doświadczenie metoda elenktyczna.

Czym jest Elenktyczna Metoda znaczenie w Słownik filozofia M .

  • Dodano:
  • Autor: