OPTYCZNYCH UKŁADÓW ABERRACJE co to jest
Co znaczy aberracje układów optycznych? W fizyce są nieostre, zniekształcone albo zabarwione.

Definicja Aberracje Układów Optycznych

Co to jest ABERRACJE UKŁADÓW OPTYCZNYCH: wady przyrządów optycznych, wskutek których obrazy optyczne są nieostre, zniekształcone albo zabarwione. Rzeczywiste układy optyczne nie są najlepsze. Szeroka wiązka promieni jednej barwy, wiązka nachylona do osi optycznej układu, a również równoległa wiązka promieni o różnej barwie nie ogniskują się w jednym punkcie. A.u.o. dzieli się na g e o m e t r y c z n e i c h r o m a t y c z n ą. Aberracjeg e o m e t r y c z n e dzieli się na sferyczną i pozaosiowe. Aberracja s f e r y-c z n a bazuje na ogniskowaniu w różnych punktach promieni padających na obiektyw w różnych odległościach od jego osi. O aberracjach p o z a o s i o-w y c h mówimy wówczas, gdy brak idealnego ogniskowania związany jest z tym, iż wiązka światła jest nierównoległa do osi optycznej. Aberracja c h r o m a t y-c z n a bazuje na ogniskowaniu w różnych miejscach promieni o różnej barwie - powstający obraz jest zabarwiony

Definicja Astygmatyzm:
Co to jest aberracji) układów optycznych, polegająca na tym, iż pkt. leżący poza osią układu optycznego odwzorowywany jest nie jako pkt., ale jako odcinki wzajemnie prostopadłe leżące w różnych płaszczyznach aberracje układów optycznych.
Definicja Absorpcyjna Zdolność:
Co to jest charakteryzująca pochłanianie (absorpcję) światła poprzez ośrodek. Z.a. ciała A,T równa jest stosunkowi strumienia energii da pochłoniętej do całkowitej energii dt padających na to ciało fal o aberracje układów optycznych.
Definicja Antyferroelektryczność:
Co to jest antyrównoległego uporządkowania momentów dipolowych elektrycznych, pojawiające się w substancjach krystalicznych. A. występuje poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą Curie albo temperaturą aberracje układów optycznych.

Czym jest Optycznych Układów Aberracje znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: