ŚWIATŁA ABSORPCJA co to jest
Co znaczy absorpcja światła? W fizyce substancję. Energia tracona poprzez wiązkę światła może.

Definicja Absorpcja Światła

Co to jest ABSORPCJA ŚWIATŁA: pochłanianie energii wiązki światła przechodzącej poprzez substancję. Energia tracona poprzez wiązkę światła może ulegać przemianie w różne rodzaje energii wewnętrznej substancji (energia cieplna, energia wzbudzenia atomów i cząsteczek, energia jonizacji) albo w energię wtórnego promieniowania wysyłanego bądź w innym kierunku, bądź o innym składzie widmowym

Definicja Antyneutron:
Co to jest antycząstka neutronu. Zobacz także antynukleony absorpcja światła.
Definicja Areometry:
Co to jest pomiarów gęstości cieczy, a niekiedy również ciał stałych, których zasada działania opiera się na użyciu prawa Archimedesa. Do w najwyższym stopniu rozpowszechnionych należy a. o s t a ł e j m a s i absorpcja światła.
Definicja Absorpcja:
Co to jest pochłanianie substancji z roztworów albo mieszaniny gazów poprzez ciało stałe albo ciecz (zwane absorbentem); mechanizm objętościowy - cała objętość absorbentu pochłania substancję absorbowaną absorpcja światła.

Czym jest Światła Absorpcja znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: