ŚWIATŁA ABSORPCJA co to jest
Co znaczy absorpcja światła? W fizyce substancję. Energia tracona poprzez wiązkę światła może.

Definicja Absorpcja Światła

Co to jest ABSORPCJA ŚWIATŁA: pochłanianie energii wiązki światła przechodzącej poprzez substancję. Energia tracona poprzez wiązkę światła może ulegać przemianie w różne rodzaje energii wewnętrznej substancji (energia cieplna, energia wzbudzenia atomów i cząsteczek, energia jonizacji) albo w energię wtórnego promieniowania wysyłanego bądź w innym kierunku, bądź o innym składzie widmowym

Definicja Atmosfera Fizyczna:
Co to jest pozaukładowa jednostka ciśnienia zwana również atmosferą normalną albo ciśnieniem normalnym. 1 atm odpowiada ciśnieniu 760 mm słupa rtęci i ma wartość 101 325 N/m2 = 1,013 250105 Pa absorpcja światła.
Definicja Akumulatory:
Co to jest prądu o działaniu wielokrotnym zwane także ogniwami wtórnymi; po rozładowaniu mogą być ponownie ładowane prądem elektrycznym z zewnętrznego źródła prądu. Najczęściej spotykane są a. ołowiane, kadmowo absorpcja światła.
Definicja Autoradiografia:
Co to jest rozkładu substancji promieniotwórczych w badanym obiekcie. Bazuje on na przyłożeniu do obiektu emulsji fotograficznej czułej na promieniowanie jonizujące. Po wywołaniu emulsji otrzymujemy absorpcja światła.

Czym jest Światła Absorpcja znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: