ADSORPCJA co to jest
Co znaczy adsorpcja? W fizyce występującej w objętości jednej z faz; zwłaszcza gromadzenie się na.

Definicja Adsorpcja

Co to jest ADSORPCJA: gromadzenie się na powierzchni rozdziału faz substancji występującej w objętości jednej z faz; zwłaszcza gromadzenie się na powierzchni ciała stałego albo cieczy substancji będącej składnikiem gazu albo roztworu, z którym ciało stałe albo ciecz jest w kontakcie. Ciało adsorbujące tytułujemy a d s o- r b e n t e m, substancję adsorbowaną - a d s o r b a t e m. A. zależy od sił przyciągania pomiędzy cząsteczkami adsorbenta i adsorbatu. Do w najwyższym stopniu znanych adsorbentów należy węgiel, stosowany w różnego rodzaju filtrach. A. z jednoczesnym wiązaniem chemicznym cząstek to c h e m i s o r p c j a

Definicja Aerostatyka:
Co to jest dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem gazów, w tym również powietrza, w warunkach równowagi adsorpcja.
Definicja Analiza Dźwięku:
Co to jest rozkładanie dźwięku złożonego na dźwięki proste i określanie widma dźwięku, jest to amplitud i faz składowych dźwięków w zależności od ich częstości ( badanie harmoniczna adsorpcja.
Definicja Abbe, Ernst:
Co to jest latach 1870-1876 prof. uniw. w Jenie; współzałożyciel zakładów optycznych Zeissa i założyciel fabryki szkła optycznego Schott w Jenie; specjalista optyki instrumentalnej; konstruktor wielu przyrządów adsorpcja.

Czym jest Adsorpcja znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: