ANEMOMETR co to jest
Co znaczy anemometr? W fizyce o t a c y j- n y c h wiatr wprawia w ruch obrotowy rodzaj wiatraczka.

Definicja Anemometr

Co to jest ANEMOMETR: przyrząd wykorzystywany do pomiaru prędkości wiatru. W a. r o t a c y j-n y c h wiatr wprawia w ruch obrotowy rodzaj wiatraczka umieszczonego na przyrządzie - prędkość wiatru określana jest na podstawie szybkości obracania się wiatraczka. W a. c i ś n i e n i o w y c h prędkość wiatru ustala się przez pomiar różnicy pomiędzy ciśnieniem spiętrzenia (suma ciśnienia statycznego i dynamicznego) a ciśnieniem statycznym. Zobacz także Bernoulliego równanie, rurka Pitota

Definicja Aerologiczny Pomiar:
Co to jest rozkładu takich wielkości, jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza, szybkość i kierunek wiatru. Do a.p. wykorzystuje się różnego typu radiosondy unoszone na spore wysokości poprzez balony anemometr.
Definicja Alvarez, Luis Walter:
Co to jest od 1945 prof. na uniw. w Berkeley; specjalista w zakresie fizyki atomu jądra, cząstek elementarnych i promieniowania kosmicznego; odkrywca tak zwany wychwytu K, współodkrywca hiperonu ; odkrywca i anemometr.
Definicja Aureola:
Co to jest otok powstający wokół obrazu źródła światła. Światło przechodzące poprzez ośrodek ulega regularnie wielokrotnemu rozproszeniu pod niewielkimi kątami, co w rezultacie daję jasną poświatę wokół obrazu anemometr.

Czym jest Anemometr znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: