ANTYNEUTRINO co to jest
Co znaczy antyneutrino? W fizyce symbolem ~. Podobnie jak neutrino a. jest elektrycznie obojętne.

Definicja Antyneutrino

Co to jest ANTYNEUTRINO: cząstka elementarna będąca antycząstką neutrino, oznaczana symbolem ~. Podobnie jak neutrino a. jest elektrycznie obojętne, posiada spin ½ i bardzo małą (najprawdopodobniej równą zeru) masę spoczynkową. Obserwacja a. stała się możliwa dzięki budowie reaktorów o wielkiej mocy

Definicja Amper:
Co to jest prądu elektrycznego. Jest czwartą spośród podstawowych jednostek układu jednostek miar SI. Amper jest natężeniem stałego prądu elektrycznego, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych antyneutrino.
Definicja Antyproton:
Co to jest antycząstka protonu. Zobacz także antynukleony antyneutrino.
Definicja Analiza Spektralna:
Co to jest badanie widmowa antyneutrino.

Czym jest Antyneutrino znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: