ATOM co to jest
Co znaczy atom? W fizyce posiada jego własności chemiczne. A. jest układem cząstek elementarnych.

Definicja Atom

Co to jest ATOM: najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, która jeszcze posiada jego własności chemiczne. A. jest układem cząstek elementarnych składającym się z dodatnio naładowanego jądra atomowego i otaczającej je chmury elektronowej. Praktycznie cała masa atomu skupiona jest w jego jądrze, którego wielkość jest około 10 000 razy mniejszy od rozmiaru atomu. Jądro złożona jest z protonów i neutronów zwanych ogólnie nukleonami. Ładunek jądra równy jest liczbie protonów pomnożonej poprzez nieujemny ładunek elementarny. Liczba elektronów w atomie równa jest liczbie protonów i to jest tak zwany atomowa liczba Z. Liczbę nukleonów w jądrze tytułujemy liczbą masową A. Obie te liczby umieszcza się w symbolu atomu pierwiastka, na przykład znaczy, iż atom sodu zawiera 23 nukleony, w tym 11 protonów. znaczy to również, iż powłoka elektronowa tego atomu zawiera 11 elektronów. A. mają rozmiary rzędu 10-10 m, a ich masy zawierają się w granicach pomiędzy 10-27 i 10-25 kg. Wpływ jądra atomowego z chmurą elektronową ma charakter elektrostatyczny, w trakcie gdy protony i neutrony w jądrze powiązane są siłami jądrowymi. Stany energetyczne a. są dyskretne, co znaczy, że pochłania on i emituje energię ściśle określonymi porcjami. Przejawem tego są dyskretne (liniowe) widma emisyjne i absorpcyjne atomów pozwalające na ich identyfikację (podobnie jak odcisk palca u człowieka). Obecne poglądy na budowę atomu bazują na bardzo poglądowym modelu zaproponowanym w 1913 poprzez Nielsa Bohra ( atom Bohra), lecz precyzyjny opis własności a. powstał dopiero na gruncie mechaniki kwantowej. W opisie tym elektron krążący po ściśle określonej orbicie został zastąpiony poprzez rodzaj fali stojącej, nazywanej regularnie chmurą elektronową albo obszarem orbitalnym. Nie to jest zwyczajna chmura; jej gęstość ustala prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w określonym punkcie przestrzeni. Stan każdego elektronu w a. charakteryzują 4 liczby kwantowe powiązane z takimi wielkościami fizycznymi, jak: energia, orbitalny okres pędu, rzut momentu pędu na zaznaczony kierunek w przestrzeni, rzut własnego momentu pędu elektronu ( spin) na zaznaczony kierunek. Liczby kwantowe opisują tak zwany stan kwantowy elektronu. W atomie w określonym stanie kwantowym może znajdować się tylko jeden elektron ( zakaz Pauliego)

Definicja Antycyklon:
Co to jest podwyższonego ciśnienia w atmosferze Ziemi, któremu towarzyszą charakterystyczne (antycyklonalne) ruchy powietrza. Wiatr, wiejąc z obszaru o podwyższonym ciśnieniu do obszaru o ciśnieniu niższym, na atom.
Definicja Anemometr:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru prędkości wiatru. W a. r o t a c y j- n y c h wiatr wprawia w ruch obrotowy rodzaj wiatraczka umieszczonego na przyrządzie - prędkość wiatru określana jest na podstawie atom.
Definicja Archimedesa Prawo:
Co to jest hydrostatyki, wedle którym na każde ciało zanurzone w płynie działa siła, skierowana pionowo ku górze, równa ciężarowi płynu wypartego poprzez to ciało i przyłożona w jego środku geometrycznym atom.

Czym jest Atom znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: