CHLOR co to jest
Co znaczy chlor? W fizyce pierwiastków; liczba atomowa 17, masa atomowa 35,453. Złożona jest z.

Definicja Chlor

Co to jest CHLOR: pierwiastek chemiczny z VII ekipy układu okresowego pierwiastków; liczba atomowa 17, masa atomowa 35,453. Złożona jest z dwóch izotopów: 35Cl (75,53%) i 37Cl (24,47%). W warunkach normalnych jest gazem o zabarwieniu żółtozielonym, drażniącym zapachu i bardzo trującym - skutkuje zahamowanie czynności oddechowych. Bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie i bywa służący do jej odkażania. Jest bardzo aktywny chemicznie, reaguje bezpośrednio prawie ze wszystkimi pierwiastkami tworząc chlorki. Jego wartościowość wymienia się od -1 do +7. Z wodorem tworzy chlorowodór, którego wodny roztwór jest kwasem solnym. W przyrodzie jest dość rozpowszechniony; występuje w niektórych minerałach, w wodzie morskiej i w wodach mineralnych

Definicja Chrom:
Co to jest chemiczny VI ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 24 i masie atomowej 51,996. Naturalny Cr złożona jest z czterech izotopów o liczbach masowych: 50 (4,31%), 52 (83,76%), 53 (9,55 chlor.
Definicja Częstość Cyklotronowa:
Co to jest naładowana cząstka porusza się po okręgu w jednorodnym polu magnetycznym, nazywana również częstością Larmora. Cz. c. nie zależy od prędkości cząstki, zależy z kolei od jej ładunku q, masy m i od chlor.
Definicja CGS:
Co to jest układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są centymetr, gram i sekunda; kiedyś bardzo rozpowszechniony, aktualnie wyparty poprzez obowiązujący układ SI chlor.

Czym jest Chlor znaczenie w Słownik fizyka na C .

  • Dodano:
  • Autor: