SPRĘŻYSTOŚCI ENERGIA co to jest
Co znaczy energia sprężystości? W fizyce E.s. posiada naciągnięta sprężyna, obciążony resor.

Definicja Energia Sprężystości

Co to jest ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI: energia potencjalna związana ze sprężystą deformacją ciała. E.s. posiada naciągnięta sprężyna, obciążony resor, napięty łuk i tym podobne Miarą e.s. jest robota wykonana w trakcie deformowania ciała

Definicja Elektronika Kwantowa:
Co to jest zajmujący się generacją, wzmacnianiem i detekcją promieniowania elektromagnetycznego emitowanego poprzez układy wzbudzonych atomów cząsteczek i jonów. Obiektem e.k. jest również badanie własności i energia sprężystości.
Definicja Elektrolity:
Co to jest przewodzące prąd elektryczny za pośrednictwem jonów (przewodniki drugiego rodzaju, przewodniki jonowe). Mogą to być substancje w stanie stałym albo ciekłym (substancje stopione albo roztwory energia sprężystości.
Definicja Entalpia:
Co to jest termodynamicznych równy: H = U + pV, gdzie U - energia wewnętrzna układu, p - ciśnienie, V - objętość. W przemianie izobarycznej ( p = constant) zmiana e. równa jest ciepłu oddawanemu albo energia sprężystości.

Czym jest Sprężystości Energia znaczenie w Słownik fizyka na E .

  • Dodano:
  • Autor: