TERMODYNAMICZNA FAZA co to jest
Co znaczy faza termodynamiczna? W fizyce własności fizycznych ichemicznych, która kontaktuje się.

Definicja Faza Termodynamiczna

Co to jest FAZA TERMODYNAMICZNA: część układu termodynamicznego jednorodna pod względem własności fizycznych ichemicznych, która kontaktuje się zinnymi częściami układu otakich samych cechach. W razie kryształów poszczególne f.t. różnią się symetrią. Każda f.t. jest trwała wokreślonych warunkach (ciśnienie, temperatura). Różne etapy mogą współistnieć wwarunkach równowagi (na przykład lód zwodą, woda zparą wodną), aliczbę możliwych faz ustala reguła faz Gibbsa

Definicja Fotosfera:
Co to jest atmosfery gwiazdy, wktórej formuje się obserwowane widmo ciągłe iktórej promieniowanie dociera do nas bezpośrednio. F. Słońca widziana jest bezpośrednio nieuzbrojonym okiem. Jej grubość wynosi faza termodynamiczna.
Definicja Faradaya Prawa Elektrolizy:
Co to jest odkryte poprzez Faradaya rządzące elektrolizą. Pierwsze prawo mówi, iż masa m substancji wydzielającej się na elektrodzie jest proporcjonalna do przepływającego poprzez elektrolit ładunku Q: m = kQ faza termodynamiczna.
Definicja Fizyka Statystyczna:
Co to jest poświęcony badaniom układów składających się zwielu cząstek. Stosując sposoby statystyki matematycznej irachunku prawdopodobieństwa ustala prawa (o charakterze statystycznym) rządzące takimi układami faza termodynamiczna.

Czym jest Termodynamiczna Faza znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: