WYKRES FAZOWY co to jest
Co znaczy fazowy wykres? W fizyce etapami tej samej substancji we współrzędnych, którymi są.

Definicja Fazowy Wykres

Co to jest FAZOWY WYKRES: wykres przedstawiający krzywe równowagi między wieloma etapami tej samej substancji we współrzędnych, którymi są odpowiednie pary wielkości termodynamicznych, na przykład ciśnienie - temperatura(p-T), objętość - temperatura (V-T), temperatura - zawartość któregoś ze składników chemicznych

Definicja Ferroelektryczność:
Co to jest opierające na istnieniu trwałej polaryzacji elektrycznej kryształu, której zwrot albo kierunek może być zmieniany zewnętrznym polem elektrycznym. Stan ferroelektryczny kryształu jest rezultatem fazowy wykres.
Definicja Fale Akustyczne:
Co to jest rozchodzące się wgazie, cieczy albo ciele stałym, których częstotliwości zawierają się wprzedziale 16 Hz - 20 kHz. W cieczach iciałach stałych mogą to być zarówno fale podłużne, jak ipoprzeczne fazowy wykres.
Definicja Fotometr:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego, luminancji, światłości. F. dzieli się na w i z u a l n e i o b i e k t y w n e (fizyczne). W f fazowy wykres.

Czym jest Wykres Fazowy znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: