FERRIMAGNETYZM co to jest
Co znaczy ferrimagnetyzm? W fizyce uporządkowane antyrównolegle mają różne wartości, co wefekcie.

Definicja Ferrimagnetyzm

Co to jest FERRIMAGNETYZM: zdarzenie antyferromagnetyzmu, wktórym momenty magnetyczne uporządkowane antyrównolegle mają różne wartości, co wefekcie prowadzi do istnienia niezerowego wypadkowego momentu magnetycznego (podobnie jak w ferromagnetykach)

Definicja Fizyka Statystyczna:
Co to jest poświęcony badaniom układów składających się zwielu cząstek. Stosując sposoby statystyki matematycznej irachunku prawdopodobieństwa ustala prawa (o charakterze statystycznym) rządzące takimi układami ferrimagnetyzm.
Definicja Fotometr:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru wielkości fotometrycznych: natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego, luminancji, światłości. F. dzieli się na w i z u a l n e i o b i e k t y w n e (fizyczne). W f ferrimagnetyzm.
Definicja Faradaya Klatka:
Co to jest wykonana zcienkiej blachy albo gęstej siatki otaczająca przyrząd pomiarowy albo jakąś przestrzeń, izolująca od zewnętrznych pól elektrycznych. W urządzeniach elektronicznych, na przykład wradiach ferrimagnetyzm.

Czym jest Ferrimagnetyzm znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: