FERROELASTYCZNOŚĆ co to jest
Co znaczy ferroelastyczność? W fizyce obszarów otej samej symetrii albo osymetriach.

Definicja Ferroelastyczność

Co to jest FERROELASTYCZNOŚĆ: zdarzenie wystę-powania wmateriałach krystalicznychobszarów otej samej symetrii albo osymetriach enancjomorficznych ( enancjomorfizm), różniących się orientacją względem wybranego układu odniesienia. Obszary te tytułujemy domenami ferroelastycznymi. Mogą być one "przełączane" jedne wdrugie dzięki naprężeń mechanicznych. Domeny powstają wwyniku strukturalnej przemiany fazowej, w trakcie której kryształ zmieniając własną symetrię wymienia także układ krystalograficzny, do którego należał; komórka elementarna nowej etapy jest zdeformowana wstosunku do komórki etapy wyjściowej. Przemianę fazową tytułujemy wówczas przemianą ferroelastyczną. Zdarzenie ferroelastyczności bardzo regularnie sprzężone jest ze zjawiskiem ferroelektryczności. Domeny ferroelastyczne różniąsię wówczas również kierunkiem wektorapolaryzacji spontanicznej imogą być "przełączane" nie tylko naprężeniem, lecz również polem elektrycznym. Zobacz także ferroelastyki

Definicja Fale Sejsmiczne:
Co to jest rozchodzące się wskorupie iwe wnętrzu Ziemi. F.s. towarzyszą trzęsieniom Ziemi, mogą być również spowodowane wybuchami. Ich ruch jest dość złożony z racji na niejednorodną gęstość Ziemi ina odbicia ferroelastyczność.
Definicja Fresnel, Augustin Jean:
Co to jest ifizyk, członek Paryskiej Akademii Nauk iRoyal Society. Autor wielu prac zdziedziny optyki, współtwórca falowej natury światła. Odkrył iwyjaśnił kołową ieliptyczną polaryzację światła. Badał ferroelastyczność.
Definicja Fitch, Val Logsdon:
Co to jest od 1960 prof. uniw. wPrinceton, specjalista wdziedzinie cząstek elementarnych. W 1980 razem zJ.W. Croninem zaznaczony Nagrodą Nobla za odkrycie naruszenia jednej zzasad symetrii wrozpadach ferroelastyczność.

Czym jest Ferroelastyczność znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: