FOSFORESCENCJA co to jest
Co znaczy fosforescencja? W fizyce życia. Po ustąpieniu czynnika powodującego świecenie zdarzenie.

Definicja Fosforescencja

Co to jest FOSFORESCENCJA: rodzaj luminescencji charakteryzujący się długim czasem życia. Po ustąpieniu czynnika powodującego świecenie zdarzenie tj. obserwowane niekiedy jeszcze poprzez kilka godz.. F. występuje wroztworach odużej gęstości, atakże wkryształach domieszkowanych miedzią albo srebrem. Farby wykazujące f. stosuje się do malowania znaków komunikacyjnych, atakże tarcz przyrządów używanych wciemności

Definicja Fotoogniwo:
Co to jest półprzewodnikowy wytwarzający pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego siłę elektromotoryczną (SEM). Przetwarzanie energii promieniowania na energię elektryczną dzieje się na złączu p-n. F fosforescencja.
Definicja Fahrenheit, Gabriel Daniel:
Co to jest fizyk, osiadły w1709 wHolandii. Po raz pierwszy zastosował rtęć do pomiarów temperatury. Odkrył zdarzenie przechłodzenia wody izależność temperatury wrzenia od ciśnienia. Wprowadził skalę fosforescencja.
Definicja Fale Harmoniczne:
Co to jest poprzez źródło wykonujące drgania harmoniczne. Rozmiar fizyczna będąca miarą zaburzenia (na przykład gęstość ośrodka, ciśnienie, natężenie pola elektrycznego) wymienia się wczasie sinusoidalnie fosforescencja.

Czym jest Fosforescencja znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: