FOTOKATODA co to jest
Co znaczy fotokatoda? W fizyce pod wpływem promieniowania świetlnego. Zobacz także zdarzenie.

Definicja Fotokatoda

Co to jest FOTOKATODA: katoda służąca wlampach elektronowych, emitująca elektrony pod wpływem promieniowania świetlnego. Zobacz także zdarzenie fotoelektryczne, fotodioda

Definicja Foucaulta Prądy:
Co to jest prądy wirowe fotokatoda.
Definicja Foton:
Co to jest elektrycznie obojętna, nie posiadająca ładunku elektrycznego, ozerowej masie spoczynkowej iliczbie spinowej s = 1. F. bierze udział woddziaływaniach elektromagnetycznych, jest kwantem pola fotokatoda.
Definicja Fala:
Co to jest wprzestrzeni zaburzenia ośrodka, przenoszące energię bez przenoszenia materii. Rozchodzące się zaburzenie ośrodka sprężystego (gazu, cieczy, ciała stałego) jest f. s p r ę ż y s t ą, pola fotokatoda.

Czym jest Fotokatoda znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: