TRANZYSTORA KOLEKTOR co to jest
Co znaczy kolektor tranzystora? W fizyce część nośników wysyłanych zemitera do bazy. Można.

Definicja Kolektor Tranzystora

Co to jest KOLEKTOR TRANZYSTORA: jedna zelektrod w tranzystorze, zbierająca przewarzająca część nośników wysyłanych zemitera do bazy. Można powiedzieć, iż k. t. jest przykładem anody wlampie elektronowej

Definicja Kalorymetria:
Co to jest ilości ciepła wydzielającego się albo pochłanianego poprzez badane ciała w trakcie różnych mechanizmów fizycznych, chemicznych ifizykochemicznych. Liczba ciepła przekazywanego pomiędzy badanymi kolektor tranzystora.
Definicja Krzywa Rezonansowa:
Co to jest przedstawiająca zależność amplitudy A drgań harmonicznych wymuszonych od częstości siły wymuszającej. Przedstawia ona tak zwany rezonans, a więc zdarzenie gwałtownego wzrostu amplitudy drgań kolektor tranzystora.
Definicja Koncentracja Gazu:
Co to jest liczba cząstek gazu odniesiona do jednostki objętości tego gazu kolektor tranzystora.

Czym jest Tranzystora Kolektor znaczenie w Słownik fizyka na K .

  • Dodano:
  • Autor: