SAMOINDUKCJA co to jest
Co znaczy samoindukcja? W fizyce wktórym siła elektromotoryczna powstająca wzamkniętym obwodzie.

Definicja SAMOINDUKCJA

Co to jest SAMOINDUKCJA: specjalny sytuacja zjawiska indukcji elektromagnetycznej, wktórym siła elektromotoryczna powstająca wzamkniętym obwodzie elektrycznym jest spowodowana zmianą strumienia indukcji magnetycznej przenikającego obwód, spowodowaną poprzez zmianę natężenia prądu elektrycznego płynącego wtym obwodzie. Rozmiar siły elektromotorycznej s. jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian natężenia prądu wobwodzie E = - L I/t, gdzie L jest współczynnikiem s. (współczynnikiem indukcji własnej), I ustala rozmiar zmiany natężenia prądu elektrycznego wobwodzie, która nastąpiła wprzedziale czasu t. Współczynnik L jest liczbowo równy sile elektromotorycznej wzbudzonej wobwodzie, gdy następuje wnim jednostkowa zmiana natężenia prądu wjednostce czasu. Jego rozmiar zależy od rozmiarów ikształtu obwodu i względnej przenikalności magnetycznej ośrodka, wktórym znajduje się obwód. Kierunek siły elektromotorycznej ustala reguła Lenza, stąd we wzorze na wartość E symbol minus, który wskazuje, iż przyrost natężenia prądu wobwodzie (I > 0) spowoduje stworzenie siły elektromotorycznej skierowanej przeciwnie niż kierunek przepływu prądu, zaś spadek natężenia prądu (I < 0) stworzenie siły elektromotorycznej skierowanej zgodnie zkierunkiem przepływu prądu. Jednostką współczynnika indukcji własnej wukładzie SI jest henr

Definicja Słuch:
Co to jest izwierząt do odbierania dzięki aparatu słuchowego sygnałów przenoszonych za pośrednictwem fal akustycznych. Uludzi do układu słuchowego zalicza się: ucho zewnętrzne, ucho środkowe iwewnętrzne, nerw samoindukcja co to jest.
Definicja Sterna-Gerlacha Doświadczenie:
Co to jest przeprowadzone w1922 poprzez Sterna i Gerlacha, które pokazało, iż wsilnym, niejednorodnym polu magnetycznym wiązka elektrycznie obojętnych, lecz posiadających okres magnetyczny atomów srebra ulega samoindukcja definicja.
Definicja Siły Bezwładności:
Co to jest przy analizie ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia (poruszającym się ruchem przyspieszonym). S.b., rozważana wodniesieniu do ciała omasie m, jest liczbowo równa iloczynowi masy i wartości samoindukcja co znaczy.

Czym jest Samoindukcja znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: