PRZESTRZENNA SIEĆ co to jest
Co znaczy sieć przestrzenna? W fizyce geometryczne okresowego uporządkowania przedmiotów struktury.

Definicja SIEĆ PRZESTRZENNA

Co to jest SIEĆ PRZESTRZENNA: układ punktów (węzłów sieci) określający wyłącznie cechy geometryczne okresowego uporządkowania przedmiotów struktury kryształu, wktórym nie uwzględnia się natury tych przedmiotów. S.p. stanowi model wewnętrznej budowy kryształu. Przypisanie węzłom s.p. odpowiedniej struktury krystalicznej ( struktura kryształu) daje pełną informację owewnętrznej budowie kryształu. Przykładami s. p. są sieci Bravais'go

Definicja Stroboskopowe Zjawisko:
Co to jest opierające na tym, iż: (1) poruszający się szybkim ruchem okresowym element, obserwowany wsposób nieciągły, sprawia wrażenie nieruchomego albo poruszającego się wiele wolniej; (2) pokazywanie sieć przestrzenna co to jest.
Definicja Sprzężenie Zwrotne:
Co to jest sterowanego na układ sterujący, wwyniku którego układ sterowany może automatycznie oddziaływać na zmiany charakteryzujących go parametrów. S.z. może być dodatnie albo ujemne. S.z. jest dodatnie sieć przestrzenna definicja.
Definicja Siła Odrzutu:
Co to jest wypływającej strugi na zbiornik, wynikająca zzasady zachowania pędu do układu zbiornik-wypływająca struga (cieczy albo gazu). Jeśli pęd wypływającej strugi wymienia własną wartość, to otę samą sieć przestrzenna co znaczy.

Czym jest Przestrzenna Sieć znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: