CENTRALNA SIŁA co to jest
Co znaczy siła centralna? W fizyce określonego punktu nazywanego centrum siły. Odpowiednikiem s.c.

Definicja Siła Centralna

Co to jest SIŁA CENTRALNA: siła, której wektor jest zawsze skierowany do pewnego określonego punktu nazywanego centrum siły. Odpowiednikiem s.c. są siły grawitacji isiły oddziaływania kulombowskiego. Tor ruchu ciała pod działaniem s.c. leży wjednej płaszczyźnie, a pola, zakreślane wjednakowych przedziałach czasu poprzez wektor złączający centrum siły zciałem, są równe

Definicja Snelliusa Prawo:
Co to jest załamania światła prawa siła centralna.
Definicja Spadek Swobodny:
Co to jest wpływem przyciągania grawitacyjnego zzerową prędkością początkową. Jeśli s.s. ma miejsce wpolu grawitacyjnym Ziemi zniewielkiej, wporównaniu zpromieniem Ziemi, wysokości h nad jej powierzchnią, to siła centralna.
Definicja Stefana-Boltzmanna Prawo Promieniowania:
Co to jest zależność pomiędzy ilością energii promieniowania cieplnego , emitowanej wjednostce czasu poprzez jednostkowy obiekt powierzchni ciała idealnie czarnego atemperaturą tego ciała T, które mówi, iż = T4 siła centralna.

Czym jest Centralna Siła znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: