CENTRALNA SIŁA co to jest
Co znaczy siła centralna? W fizyce określonego punktu nazywanego centrum siły. Odpowiednikiem s.c.

Definicja SIŁA CENTRALNA

Co to jest SIŁA CENTRALNA: siła, której wektor jest zawsze skierowany do pewnego określonego punktu nazywanego centrum siły. Odpowiednikiem s.c. są siły grawitacji isiły oddziaływania kulombowskiego. Tor ruchu ciała pod działaniem s.c. leży wjednej płaszczyźnie, a pola, zakreślane wjednakowych przedziałach czasu poprzez wektor złączający centrum siły zciałem, są równe

Definicja Spektrogram:
Co to jest utrwalony na błonie fotograficznej obraz widma siła centralna co to jest.
Definicja Sieć Odwrotna:
Co to jest danej sieci Bravais'go tytułujemy zestaw punktów, których wektory wodzące mają postać R = k1b1 + k2b2 + k3b3, gdzie k1, k2, k3 są dowolnymi liczbami całkowitymi albo zerem, a wektory b1, b2, b3 siła centralna definicja.
Definicja Stroboskopowe Zjawisko:
Co to jest opierające na tym, iż: (1) poruszający się szybkim ruchem okresowym element, obserwowany wsposób nieciągły, sprawia wrażenie nieruchomego albo poruszającego się wiele wolniej; (2) pokazywanie siła centralna co znaczy.

Czym jest Centralna Siła znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: