INDUKOWANA ELEKTROMOTORYCZNA co to jest
Co znaczy siła elektromotoryczna indukowana? W fizyce wykonanej zprzewodnika wwyniku zmiany wczasie.

Definicja SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA INDUKOWANA

Co to jest SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA INDUKOWANA: siła elektromotoryczna powstająca wzamkniętej pętli wykonanej zprzewodnika wwyniku zmiany wczasie wielkości przenikającego tę pętlę strumienia indukcji magnetycznej. Zobacz także Faradaya prawo indukcji. Zobacz rys. na str. 325

Definicja Sprzężenie Zwrotne:
Co to jest sterowanego na układ sterujący, wwyniku którego układ sterowany może automatycznie oddziaływać na zmiany charakteryzujących go parametrów. S.z. może być dodatnie albo ujemne. S.z. jest dodatnie siła elektromotoryczna indukowana co to jest.
Definicja Stereoskop:
Co to jest wykorzystywany do niezależnej obserwacji prawym ilewym okiem odpowiednich obrazów składowych stereogramu. Pokrycie się tych obrazów daje jeden obraz, który obserwator odbiera jako przestrzenny siła elektromotoryczna indukowana definicja.
Definicja Siły Bezwładności:
Co to jest przy analizie ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia (poruszającym się ruchem przyspieszonym). S.b., rozważana wodniesieniu do ciała omasie m, jest liczbowo równa iloczynowi masy i wartości siła elektromotoryczna indukowana co znaczy.

Czym jest Indukowana Elektromotoryczna Siła znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: