SPRĘŻYSTA QUASI SIŁA co to jest
Co znaczy siła quasi-sprężysta? W fizyce działa na ciało albo pkt. materialny ijest proporcjonalna.

Definicja SIŁA QUASI-SPRĘŻYSTA

Co to jest SIŁA QUASI-SPRĘŻYSTA: siła pochodzenia niesprężystego ( siły sprężystości), która działa na ciało albo pkt. materialny ijest proporcjonalna do wielkości wychylenia od położenia równowagi iskierowana ku temu położeniu. Wrezultacie jej działania ciało albo pkt. wykonują drgania harmoniczne

Definicja S:
Co to jest sekunda siła quasi-sprężysta co to jest.
Definicja Skale Temperatur:
Co to jest pozwalające temperaturze ciała przyporządkować pewną liczbę, określającą, ile razy rozmiar, przyjęta wdanej skali za jednostkę temperatury, mieści się wprzedziale pomiędzy mierzoną temperaturą a siła quasi-sprężysta definicja.
Definicja Stop:
Co to jest makroskopowo jednorodna substancja ocechach metalu, złożona zdwóch albo więcej metali albo metali iniemetali. Wytworzona wcelu otrzymania materiału ookreślonych właściwościach fizycznych ichemicznych siła quasi-sprężysta co znaczy.

Czym jest Sprężysta Quasi Siła znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: