PRZYRZĄDY SPEKTRALNE co to jest
Co znaczy spektralne przyrządy? W fizyce Badane ws.p. promieniowanie jest na początku formowane.

Definicja Spektralne Przyrządy

Co to jest SPEKTRALNE PRZYRZĄDY: przyrządy wykorzystywane do tworzenia widm iich badania. Badane ws.p. promieniowanie jest na początku formowane wwiązkę równoległą, a następnie rozszczepiane poprzez odpowiednie urządzenie rozszczepiające. Powstające wwyniku rozszczepienia wiązki monochromatyczne są odchylone okąt zależny od długości fali. Rozszczepione promieniowanie pada następnie na obiektyw, wktórego płaszczyźnie ogniskowej powstaje widmo. Kluczowymi wyznacznikami charakteryzującymi p.s. są: dyspersja kątowa = /, (gdzie znaczy różnicę kątów pomiędzy wiązkami rozszczepionymi, których długości fali różnią się o) albo liniowa D = l/ (gdzie jest odległością pomiędzy liniami widmowymi wpłaszczyźnie widma, a różnicą długości fal odpowiadających tym liniom) izdolność rozdzielcza R = /, gdzie jest średnią długością fali odpowiadającą dwóm liniom widmowym, które można jeszcze rozróżnić, a różnicą długości fal odpowiadających tym liniom

Czym jest Przyrządy Spektralne znaczenie w Słownik fizyka na S .