Krzyżówka SPEKTROSKOPIA co to jest
Co znaczy spektroskopia? W fizyce atomów, cząsteczek i oddziaływania pomiędzy tworzącymi je co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja SPEKTROSKOPIA

Co to jest SPEKTROSKOPIA: tematyka fizyki związana zbadaniami budowy jąder atomowych, atomów, cząsteczek i oddziaływania pomiędzy tworzącymi je składnikami. Podstawę tych badań stanowi badanie widm promieniowania elektromagnetycznego albo korpuskularnego emitowanego, pochłanianego albo rozpraszanego poprzez badany przedmiot. Kryteria podziału s. stanowią: 1) rodzaj albo zakres badanego promieniowania, 2) rodzaj układu, którego widmo się bada, 3) sposób otrzymywania widm. Np. wzależności od zakresu badanego promieniowania elektromagnetycznego (ze stosowanego wspektroskopii przedziału długości fal od 103 do 10-12 m) odznacza się kilka rodzajów spektroskopii: s. promieni dostarczająca informacji obudowie jądra atomowego iprocesach wewnątrzjądrowych ( spektroskopia jądrowa), s. promieniowania rentgenowskiego informująca ostrukturze wewnętrznych powłok elektronowych watomie ( s. atomowa), s. wnadfiolecie iobszarze widzialnym widma pozwalająca poznać strukturę zewnętrznych powłok atomowych icząsteczkowych ( s. atomowa i s. molekularna), s. wpodczerwieni dostarczająca informacji ostrukturze cząsteczek, ich oscylacji irotacji ( s. molekularna), radiospektroskopia albo s. wzakresie mikrofal, przynoszące wiadomości osubtelnej inadsubtelnej strukturze poziomów energetycznych atomów icząsteczek i różnych właściwościach materii

Co znaczy Siły Pozorne:
Porównanie siły bezwładności spektroskopia co znaczy.
Krzyżówka Spektrometry Alfa:
Dlaczego urządzenia wykorzystywane do badania rozkładów energetycznych cząstek spektroskopia krzyżówka.
Co to jest Strumień Świetlny:
Jak lepiej iloczyn natężenia światła Iemitowanego ze źródła ikąta bryłowego , wgłąb którego wysyłane jest światło = I ( światłość). Wukładzie SI s.ś. jest mierzony w lumenach spektroskopia co to jest.

Czym jest Spektroskopia znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: