ZJAWKO STROBOSKOPOWE co to jest
Co znaczy stroboskopowe zjawisko? W fizyce szybkim ruchem okresowym element, obserwowany wsposób.

Definicja STROBOSKOPOWE ZJAWISKO

Co to jest STROBOSKOPOWE ZJAWISKO: zdarzenie opierające na tym, iż: (1) poruszający się szybkim ruchem okresowym element, obserwowany wsposób nieciągły, sprawia wrażenie nieruchomego albo poruszającego się wiele wolniej; (2) pokazywanie błyskawicznie następujących po sobie obrazów, przedstawiających następne etapy ruchu przedmiotu, daje wrażenie ruchu. Pierwszy sukces jest używany wstroboskopach, drugi wkinematografii

Definicja Spektrometr Optyczny:
Co to jest wykorzystywany do określania długości fali linii widmowych wwytwarzanych widmach optycznych. Gdyż pomiaru dokonuje się na podstawie bezpośrednich obserwacji, służący jedynie wzakresie widzialnej stroboskopowe zjawisko co to jest.
Definicja Siegbahn, Kai M.:
Co to jest laureat Nagrody Nobla zfizyki w1981 za badania wdziedzinie spektroskopii fotoelektronów. Prof. uniwersytetu wUppsali. Zajmuje się badaniami wdziedzinie spektroskopii promieniowania jądrowego. Twórca stroboskopowe zjawisko definicja.
Definicja Spektrometr Masowy:
Co to jest wykorzystywany do identyfikacji atomów albo cząsteczek, działający na zasadzie rozdziału jonów atomowych albo cząsteczkowych wg wartości relacji ich masy do ładunku ( spektroskopia masowa). Wartość stroboskopowe zjawisko co znaczy.

Czym jest Zjawisko Stroboskopowe znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: