SZKŁA co to jest
Co znaczy szkła? W fizyce zbliżonych do ciała stałego, pozyskiwane poprzez dostatecznie szybkie.

Definicja Szkła

Co to jest SZKŁA: ciała bezpostaciowe, owłaściwościach mechanicznych zbliżonych do ciała stałego, pozyskiwane poprzez dostatecznie szybkie schładzanie ich etapy ciekłej. Wtrakcie procesu schładzania lepkość etapy ciekłej tych ciał błyskawicznie wzrasta zobniżaniem temperatury uniemożliwiając mechanizm krystalizacji. Wrezultacie atomy, zktórych zbudowane są s., nie przechodzą wstan uporządkowania charakterystyczny dla substancji krystalicznych, pozostając wstanie, który cechuje ciecz

Definicja Stereoskopia:
Co to jest obrazów, dająca wrażenie trójwymiarowości przedstawionych na obrazie elementów iich przestrzennego rozmieszczenia. Wymaga odpowiedniego metody rejestracji obrazu - wykonania stereogramu. Wykonanie szkła.
Definicja Sejsmologia:
Co to jest dział geofizyki, którego obiektem jest badanie systemu iprzebiegu trzęsień gruntu (Ziemi, Księżyca szkła.
Definicja Stanu Równanie:
Co to jest układu fizycznego znajdującego się w stanie równowagi termodynamicznej przedstawia związek pomiędzy wyznacznikami opisującymi stan tego układu. Równanie Clapeyrona jest r. s. dla gazu doskonałego szkła.

Czym jest Szkła znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: