FIZYCZNY UKŁAD co to jest
Co znaczy układ fizyczny? W fizyce przekazując sobie wdowolnej formie energię. Ciała spoza zespołu.

Definicja Układ Fizyczny

Co to jest UKŁAD FIZYCZNY: zespół ciał ipól, które mogą ze sobą oddziaływać, przekazując sobie wdowolnej formie energię. Ciała spoza zespołu nazywa się otoczeniem u.f

Definicja układ dyspersyjny:
Co to jest złożony zfazy rozpraszającej irozproszonej. Przykładami u.d. są: dym, gdzie fazą rozpraszającą jest powietrze, afazą rozproszoną drobne cząstki węgla, powstające w trakcie spalania drewna albo węgla UKŁAD FIZYCZNY.
Definicja ultrawirówka:
Co to jest sił odśrodkowych, których wartość wielokrotnie przewyższa siłę grawitacji; służące wchemii ibiologii do rozdzielania związków wielkocząsteczkowych ibiologicznych układów koloidalnych UKŁAD FIZYCZNY.
Definicja układ skondensowany:
Co to jest układ fizyczny składający się wyłącznie zfaz ciekłych istałych UKŁAD FIZYCZNY.

Czym jest Fizyczny Układ znaczenie w Słownik fizyka na U .

  • Dodano:
  • Autor: