MAGNETYCZNE ZWIERCIADŁO co to jest
Co znaczy zwierciadło magnetyczne? W fizyce kierunek składowej prędkości elektronu równoległej do.

Definicja Zwierciadło Magnetyczne

Co to jest ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE: specjalnie ukształtowane pole magnetyczne, które wymienia kierunek składowej prędkości elektronu równoległej do linii sił pola. Odpowiednikiem może być pole o symetrii osiowej, którego indukcja magnetyczna wzrasta wzdłuż osi symetrii. Kiedy poruszający się w takim polu po linii śrubowej elektron dotrze do obszaru, gdzie pole magnetyczne jest dostatecznie mocne, składowa jego prędkości wzdłuż osi symetrii pola zmieni kierunek i elektron zostanie odbity. Analogia pomiędzy promieniem świetlnym a elektronem tu jest ograniczona do przypadku prostopadłego padania promienia świetlnego na zwierciadło

Definicja zwilżanie:
Co to jest powierzchnią ciała stałego; miarą z. jest kąt zwilżania ; to jest kąt utworzony między styczną do powierzchni kropli cieczy w punkcie zetknięcia tej powierzchni z powierzchnią ciała stałego a ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE.
Definicja zwierciadło elektronowe:
Co to jest tak uformowane, by padająca na region pola wiązka elektronów wymieniła kierunek ruchu w sposób podobny, jak wymienia kierunek ruchu promień świetlny padając na powierzchnię zwierciadła optycznego ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE.
Definicja zasięg rzutu:
Co to jest rzut ukośny ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE.

Czym jest Magnetyczne Zwierciadło znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: