MAGNETYCZNE ZWIERCIADŁO co to jest
Co znaczy zwierciadło magnetyczne? W fizyce kierunek składowej prędkości elektronu równoległej do.

Definicja Zwierciadło Magnetyczne

Co to jest ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE: specjalnie ukształtowane pole magnetyczne, które wymienia kierunek składowej prędkości elektronu równoległej do linii sił pola. Odpowiednikiem może być pole o symetrii osiowej, którego indukcja magnetyczna wzrasta wzdłuż osi symetrii. Kiedy poruszający się w takim polu po linii śrubowej elektron dotrze do obszaru, gdzie pole magnetyczne jest dostatecznie mocne, składowa jego prędkości wzdłuż osi symetrii pola zmieni kierunek i elektron zostanie odbity. Analogia pomiędzy promieniem świetlnym a elektronem tu jest ograniczona do przypadku prostopadłego padania promienia świetlnego na zwierciadło

Definicja Zmęczenie Materiału:
Co to jest zmiana własności strukturalnych materiału wskutek wielokrotnie powtarzającego się odkształcenia, która rzutuje na drastyczną zmianę jego wytrzymałości mechanicznej zwierciadło magnetyczne.
Definicja Zwilżanie:
Co to jest powierzchnią ciała stałego; miarą z. jest kąt zwilżania ; to jest kąt utworzony między styczną do powierzchni kropli cieczy w punkcie zetknięcia tej powierzchni z powierzchnią ciała stałego a zwierciadło magnetyczne.
Definicja Zderzenia Atomowe:
Co to jest atomów albo cząsteczek, gdzie nie biorą udziału jądra atomowe; wskutek z. a. zmianie ulegają: pęd, energia kinetyczna, energia elektronów w atomie, stopień jonizacji oddziałujących cząsteczek, mogą zwierciadło magnetyczne.

Czym jest Magnetyczne Zwierciadło znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: