AKCENT co to jest
Jak się pisze Akcent. Czym jest ´przy śpiewaniu´ - tłumaczenie gr. terminu prosoidia ´pieśń z.

Definicja AKCENT

Co to znaczy AKCENT: [z łaciny accentus ´nacisk, akcent´ z [[z łaciny ad cantus ´przy śpiewaniu´ - tłumaczenie gr. terminu prosoidia ´pieśń z akompaniamentem muzyki; modulacja głosu´] - wyróżnienie poprzez energiczniejszą, intensywniejszą, nieco głośniejszą artykulację (wymówienie) lub niektórych sylab w wyrazie (akcent wyrazowy), lub niektórych wyrazów czy ich połączenia w zdaniu (akcent zdaniowy). W akcencie wyrazowym wyróżniamy kilka typów z racji na akcentowaną sylabę. W części języków (na przykład polskim, francuskim) akcent jest stały, jest to pada zawsze na tę samą sylabę. W innych językach (((na przykład rosyjskim, angielskim) akcent jest swobodny, a więc niezwiązany z żadną następną sylabą w słowach. W akcencie stałym odznacza się: a) oksytoniczny, przy akcentowaniu sylaby ostatniej, por. ((((na przykład fr. me-tier, co-or-di-na-teur; b) paroksytoniczny, przy akcentowaniu sylaby przedostatniej, por. (((((na przykład poi. na-u-czy-ciel, ko-or-dy-aa-tor; c) proparoksytoniczny, przy akcentowaniu trzeciej sylaby od końca, por. ((((((na przykład macedońskie vo-de-ni-ca; d) wczesny, przy akcentowaniu pierwszej sylaby wyrazu, por. (((((((na przykład podhalańskie do Za-ko-pa-ne-go, Bu-ko-wi-na. W typie akcentu swobodnego istnieje a. swobodny ruchomy, gdzie akcent pada na różne sylaby w różnych formach fleksyjnych tego samego wyrazu, a więc wymienia się wspólnie z odmianą, por. ((((((((na przykład roś. wo-da, wo-du, goa-podi, gos-po-da, a również a. swobodny nieruchomy, a więc ustalony dla każdego wyrazu, por. (((((((((na przykład z angielskiego: re-ject ´odmówić´, re-ject ´odmowa´. W akcencie zdaniowym podkreślamy jakiś słowo w zdaniu poprzez mocniejszą artykulację jednej z jego sylab (tej, która w danym języku jest akcentowana). Zmiana akcentu zdaniowego skutkuje zmianę znaczenia, por. ((((((((((na przykład akcent na różne wyrazy w zdaniu: Anka kupi jutro auto. Aska ´to właśnie ona, nie ktoś inny´, kupi ´już nie będzie jeździć moim, ponieważ kupi´, Jutro´nie dzisiaj, dzisiaj nie zdążyła´, auto ´właśnie auto, nie buty´

Definicja Archaizacja:
Co to jest ´dawny´] - świadomy zabieg, służący w pierwszej kolejności w utworach literackich, opierający na wprowadzeniu do tekstu przedmiotów językowych należących do dawnego języka, odczuwanych jako wyszłe z akcent co to jest.
Definicja Antonimia:
Co to jest gr. anti ´przeciw´ + onoma ´imię´] - przeciwstawność znaczeń pary wyrazów albo wyrażeń, na przykład spory-mały. Por. antonim akcent definicja.
Definicja Alternacja:
Co to jest zobacz OBOCZNOŚĆ akcent co znaczy.
Definicja Analiza Składniowa:
Co to jest pojedynczym badanie ta bazuje na wyodrębnieniu w zdaniu jego składników: podmiotu, orzeczenia i ustaleń (przydawki, dopełnienia, okolicznika). Dokonujemy zatem tak zwany logicznego rozbioru zdania akcent słownik.

Czym jest Akcent znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: