FONETYCZNY ALFABET co to jest
Jak się pisze Alfabet Fonetyczny. Czym jest wymowę głosek, wyrazów, zdań. W pisowni tej.

Definicja Alfabet Fonetyczny

Co to znaczy ALFABET FONETYCZNY: szczególny alfabet, dzięki któremu precyzyjniej zapisujemy wymowę głosek, wyrazów, zdań. W pisowni tej poszczególne dźwięki oznaczane są zawsze dzięki jednej litery. Najczęściej używamy slawistycznego alfabetu fonetycznego, który oparty jest na literach łacińskich i różnych szczególnych znakach, tak zwany znakach diakrytycznych (kropki, kreski i tak dalej) I tak na przykład słowo drzewo możemy zapisać fonetycznie (tak jak wymawiamy): dźevo, zaznaczając, iż d, które wymawiamy w tym wyrazie, jest nieco inne (bardziej dziąsłowe) niż w wyrazie dom. Zastosowany tu symbol diakrytyczny (kropka pod d) wskazuje, iż głoska ta jest w tym wypadku dziąsłowa. Zapisy fonetyczne regularnie spotykamy w słownikach. Pokazują wówczas, jak należy wymawiać dany słowo

Definicja Alternacja:
Co to jest zobacz OBOCZNOŚĆ ALFABET FONETYCZNY.
Definicja Akcent:
Co to jest akcent´ z [[z łaciny ad cantus ´przy śpiewaniu´ - tłumaczenie gr. terminu prosoidia ´pieśń z akompaniamentem muzyki; modulacja głosu´] - wyróżnienie poprzez energiczniejszą, intensywniejszą, nieco ALFABET FONETYCZNY.
Definicja Antonimia:
Co to jest gr. anti ´przeciw´ + onoma ´imię´] - przeciwstawność znaczeń pary wyrazów albo wyrażeń, na przykład spory-mały. Por. antonim ALFABET FONETYCZNY.

Czym jest Fonetyczny Alfabet znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: