JĘZYKOWA MANIPULACJA co to jest
Jak się pisze Manipulacja Językowa. Czym jest kształtowanie poglądów lub postaw osób dokonywane.

Definicja Manipulacja Językowa

Co to znaczy MANIPULACJA JĘZYKOWA: [fr. manipulation ´dokładna, skomplikowana robota ręczna; kształtowanie poglądów lub postaw osób dokonywane poza ich świadomością´, z z łaciny manipulus ´naręcze´ z z łaciny manus ´ręka´] - manipulowanie odbiorcą przy zastosowaniu środków językowych ma na celu nakłonienie kogoś do jakiegoś działania lub zmiany postawy czy poglądów. Ta zmiana czy odpowiednie działanie mają być zgodne z intencją nadawcy, a więc tego, kto mówi, manipuluje, a dokonuje się poza świadomością odbiorcy. Zdecydowanie niekorzystny wydźwięk tego terminu wynika z faktu, iż w sytuacji manipulacji rzeczywiste intencje nadawcy nie są zazwyczaj ujawniane. Zamiast nich przedstawia się fałszywe intencje, sugerując na przykład pozytywne konsekwencje oczekiwanego działania dla odbiorcy. W czasie gdy odbiorca może w wyniku manipulacji działać przeciwko sobie, bo intencje manipulacji są zazwyczaj nieuczciwe. Właśnie tą nieuczciwością intencji nadawcy manipulacja jest różna od perswazji, której środki językowe wykorzystuje. Manipulacją językową tytułujemy nie tylko działanie mające na celu wpłynięcie na ludzkie działanie dzięki języka, lecz również dokonywanie manipulacji w samym języku, co może bazować na usuwaniu niektórych słów, podawaniu ich niewłaściwej definicji. Tak na przykład Urząd Prasy III Rzeszy wydał w 1937 r. dyrektywę o usunięciu z tekstów prasowych słów: Liga Narodów, pokój, a wyraz odważny mogło być stosowane tylko w odniesieniu do żołnierzy niemieckich

Definicja Miejsce:
Co to jest z cech artykulacyjnych (w okolicy metody artykulacji i dźwięczności) decydująca o charakterystyce głosek. W spółgłoskach ustala położenie języka (jego przedniej, środkowej albo tylnej części) wobec manipulacja językowa.
Definicja Mutacja:
Co to jest zobacz FORMANT manipulacja językowa.
Definicja Modyfikacja:
Co to jest zobacz FORMANT manipulacja językowa.

Czym jest Językowa Manipulacja znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: