MORFEM co to jest
Jak się pisze Morfem. Czym jest dająca się wyodrębnić jako posiadająca znaczenie albo/i funkcję.

Definicja Morfem

Co to znaczy MORFEM: [gr. morphe ´kształt, forma´] - najmniejsza cząstka wyrazu dająca się wyodrębnić jako posiadająca znaczenie albo/i funkcję gramatyczną (fleksyjną bądź słowotwórczą), na przykład w wyrazie podkoszulek wyodrębnia się następujące morfemy: pod-koszu-lek-0 w wyrazie książeczka: książ-ecz-k-a, w wyrażeniu przyimkowym nad wodą: nad-wod-ą. Zwykle morfemy dzieli się na kluczowe i poboczne. Morfem kluczowy to morfem leksykalny - rdzeń (w powyższych przykładach: -koszu-l, -książ-, -wód-). Jego zadaniem jest przekazywanie podstawowego znaczenia wyrazu. W oparciu o taki sam morfem rdzenny zbudowane są wyrazy pokrewne należące do jednej rodziny wyrazów: księg-a, ksiąź-k-a, księg-arz). Jak widać, rdzeń może mieć różną postać (-księg- l -książ-) z uwagi na występujące w nim -"o oboczności spowodowane poprzez końcówki fleksyjne lub for-manty słowotwórcze. Morfemy poboczne to morfemy fleksyjne i słowotwórcze. Funkcja morfemów słowotwórczych bazuje na tworzeniu nowych wyrazów, a morfemów fleksyjnych na budowaniu form gramatycznych (końcówka przypadka w deklinacji, osoby w koniugacji). Por. morfologiczna badanie wyrazu

Definicja Morfologia:
Co to jest postać´ + logos] - dział językoznawstwa zajmujący się opisem budowy wyrazów, które z punktu widzenia morfologii składają się z mających różny status i funkcję morfemów, a więc najmniejszych cząstek morfem.
Definicja Mutacja:
Co to jest zobacz FORMANT morfem.
Definicja Mowa Zależna:
Co to jest obliqua ´mowa nie wprost´] - przytoczenie czyichś albo własnych wypowiedzi nie dosłownie, ale w formie zdania podrzędnego dopełnieniowego. W zdaniu nadrzędnym wypowiedzenia złożonego orzeczeniem jest morfem.

Czym jest Morfem znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: