ZALEŻNA POZORNIE MOWA co to jest
Jak się pisze Mowa Pozornie Zależna. Czym jest czyichś słów. Konstrukcja pośrednia pomiędzy mową.

Definicja Mowa Pozornie Zależna

Co to znaczy MOWA POZORNIE ZALEŻNA: specyficzny dla literatury pięknej sposób przytoczenie czyichś słów. Konstrukcja pośrednia pomiędzy mową zależną a niezależną. Bazuje ona na tym, iż autor zaczyna opowiadanie w mowie zależnej, a następnie bez formalnego wprowadzenia mowy niezależnej (a więc bez zdania wprowadzającego typu: Powiedział; Spytała) oddaje głos bohaterowi, na przykład Starzec podniósł się z ziemi i uważnie rozpoczął się rozglądać. Gdzieś tutaj był kij. Musi gdzieś być. Bez niego nawet nie warto ruszać się z miejsca. Starzec stał poprzez dłuższą chwilę nieruchomo

Definicja Międzyrostek:
Co to jest zobacz AFIKS mowa pozornie zależna.
Definicja Mowa Niezależna:
Co to jest recta ´mowa wprost´] - przytoczenie dosłowne czyjejś (czasami własnej) wypowiedzi, na przykład Madzia zapytała nieśmiało: Czy z pewnością nie zapomnisz o mnie? . Jak widać, mowa niezależna wymaga mowa pozornie zależna.
Definicja Manipulacja Językowa:
Co to jest ´dokładna, skomplikowana robota ręczna; kształtowanie poglądów lub postaw osób dokonywane poza ich świadomością´, z z łaciny manipulus ´naręcze´ z z łaciny manus ´ręka´] - manipulowanie odbiorcą przy mowa pozornie zależna.

Czym jest Zależna Pozornie Mowa znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: