ONOMASTYKA co to jest
Jak się pisze Onomastyka. Czym jest własnych. Jej działy to antroponimia [gr. antropos ´człowieka.

Definicja Onomastyka

Co to znaczy ONOMASTYKA: [gr. onoma ´imię] - zajmuje się badaniem i opisem nazw własnych. Jej działy to antroponimia [gr. antropos ´człowieka dotycząca nazw własnych ludzi (imion - Bogumiła, Zygmunt; nazwisk Ratajczak, Batkowska; przezwisk Ruda, Dziobak) i toponimia [gr. topos ´miejsce´] dotycząca nazw miejsc (miast, osad - Poznań, Mino-ga), w obrębie której wyodrębnia się również hydronimię [gr. Aydor ´woda´] opisującą nazwy wód: Wisła, Odra, Bałtyki oronimię [gr. oroś ´góra´] - Karpaty, Tatry, Beskidy. Wspomina się także o innych działach onomastyki na przykład o zoonimii [gr. zoon ´zwierzę´] opisującej nazwy swoje zwierząt, na przykład Krasula, Mruczek. U podstaw badań onomastycznych leży przekonanie o istnieniu w umyśle ludzkim psychicznej potrzeby wyodrębniania z klasy elementów pojedynczych przedmiotów i nadawania im odrębnej nazwy- imienia. To jest rodzaj oswajania świata, a w sytuacji toponimów - mapowania. Nazwy miejscowe -jak pokazuje onomastyka - zachowują bardzo stare formy. Częstokroć ludy, które nadały jakiejś górze czy rzece imię od dawna nie zamieszkują ich okolic. Jednakże ci, którzy przyszli po nich, nie zmieniają nazw. Są one nazwami swoimi, punktami orientacyjnymi na mapach, choćby tylko mentalnych. Badając nazwy swoje, onomastyka odtwarza również ogólne metody ich tworzenia. Zwraca się uwagę na fakt, iż przy tworzeniu nazwy własnej sporą rolę odgrywa obserwacja cech wyglądu, na przykład Gru-aby, Chudy, Maty; ukształtowania terenu Załęże - ´leży za łęgiem a więc za mokradłem´; typowego zachowania człowieka: Mrugała - ´ponieważ mruga´; wykonywanego zawodu: Ławnik, Stolarz. Bardzo częste bywa metaforyczne przeniesienie cech jednego przedmiotu na inny, gdy na przykład tytułujemy górę przypominającą głowę Głowaczem, a ładnie śpiewającego człowieka Słowikiem. Bywają także nazwy swoje posiadające motywację kulturową, na przykład nazwy miejscowości dawniej zwolnionych z płacenia podatku: Ligota, zamieszkiwanych poprzez ludzi zajmujących się jakąś robotą lub należących do ekipy socjalnej: Hajduki, Czeladź

Definicja Orzeczenie:
Co to jest zdania, która nazywa czynność albo stan podmiotu. Odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje?, w jakim jest stanie? Orzeczenie tworzy z podmiotem związek kluczowy ( związek składniowy) w onomastyka.
Definicja Oksymoron:
Co to jest moros ´niemądry´] - kolekcja wyrazów, których znaczenie jest przeciwstawne, sprzeczne, wykluczające się: mądry głupiec; ogień krzepnie, blask ciemnieje; krzycząca cisza. Oksymoron jest używany w onomastyka.
Definicja Onomatopeja:
Co to jest ´tworzenie nazw´] - słowo dźwiękonaśladowczy utworzony w oparciu o imitację dźwięków pozajęzykowych. Onomatopeiczne, a więc dźwiękonaśladowcze, są wyrażenia naśladujące głosy zwierząt i ptaków: miau onomastyka.

Czym jest Onomastyka znaczenie w Słownik na O .

  • Dodano:
  • Autor: