REKCJA co to jest
Jak się pisze Rekcja. Czym jest sposobów (w okolicy zgody i przynależności) przystosowania się.

Definicja REKCJA

Co to znaczy REKCJA: [z łaciny rectio ´rząd´] - odmiennie: rząd. Jeden z trzech sposobów (w okolicy zgody i przynależności) przystosowania się wyrazu podrzędnego (zależnego) do wyrazu nadrzędnego. Najogólniej mówiąc, rząd bazuje na dostosowaniu formy podrzędnika do wymogów nadrzędnika. I tak na przykład czasowniki: czytać, śpiewać, brać wymagają formy biernikowej rzeczownika; szukać, potrzebować rządzą dopełniaczem; interesować się, opiekować się mają rekcję narzędnikową; dawać rządzi biernikiem i celownikiem. Możemy mówić także o rekcji niektórych przymiotników, na przykład chciwy wymaga dopełniacza; rzeczowników, na przykład rządzenie rządzi narzędnikiem tak jak czasownik fundamentalny i tak dalej Konkretnymi przypadkami rządzą także przyimki, na przykład do zawsze wymaga dopełniacza, nad - biernika (nad morze) albo narzędnika (nad morzem)

Definicja Rodzina Wyrazów:
Co to jest gdzie można wyodrębnić jeden rdzeń, pochodzących od tego samego rdzenia. Na rodzinę wyrazów składają się wyrazy pokrewne. W niektórych słowach pokrewnych wspólny dla rodziny rdzeń jest łatwy do rekcja co to jest.
Definicja Rutenizm:
Co to jest ´ruski´] - odmiennie: ukrainizm. Słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy pochodzący z języków ruskich, w pierwszej kolejności języka staroukraińskiego: chata, znachor rekcja definicja.
Definicja Równoważnik Zdania:
Co to jest zdania, zastępuje je´] - odmiennie: oznajmienie. Wypowiedzenie, które nie zawiera osobowej formy czasownika, na przykład Kto tam?; Gol! Równoważniki zdań powstają regularnie poprzez opuszczenie formy rekcja co znaczy.
Definicja Rzeczownik:
Co to jest mowy, nazywająca osoby, zwierzęta, rzeczy, definicje i tak dalej i odmieniająca się poprzez przypadki i liczby. Z racji na odniesienie do rzeczywistości rzeczowniki dzielimy na nazwy swoje, na rekcja słownik.

Czym jest Rekcja znaczenie w Słownik na R .

  • Dodano:
  • Autor: