Krzyżówka REKCJA co to jest
Jak się pisze Rekcja. Czym jest sposobów (w okolicy zgody i przynależności) przystosowania się co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja REKCJA

Co to znaczy REKCJA: [z łaciny rectio ´rząd´] - odmiennie: rząd. Jeden z trzech sposobów (w okolicy zgody i przynależności) przystosowania się wyrazu podrzędnego (zależnego) do wyrazu nadrzędnego. Najogólniej mówiąc, rząd bazuje na dostosowaniu formy podrzędnika do wymogów nadrzędnika. I tak na przykład czasowniki: czytać, śpiewać, brać wymagają formy biernikowej rzeczownika; szukać, potrzebować rządzą dopełniaczem; interesować się, opiekować się mają rekcję narzędnikową; dawać rządzi biernikiem i celownikiem. Możemy mówić także o rekcji niektórych przymiotników, na przykład chciwy wymaga dopełniacza; rzeczowników, na przykład rządzenie rządzi narzędnikiem tak jak czasownik fundamentalny i tak dalej Konkretnymi przypadkami rządzą także przyimki, na przykład do zawsze wymaga dopełniacza, nad - biernika (nad morze) albo narzędnika (nad morzem)

Co znaczy Rodzina Wyrazów:
Porównanie gdzie można wyodrębnić jeden rdzeń, pochodzących od tego samego rdzenia. Na rodzinę wyrazów składają się wyrazy pokrewne. W niektórych słowach pokrewnych wspólny dla rodziny rdzeń jest łatwy do rekcja co znaczy.
Krzyżówka Rutenizm:
Dlaczego ´ruski´] - odmiennie: ukrainizm. Słowo, wyrażenie, konstrukcja składniowa albo inny obiekt językowy pochodzący z języków ruskich, w pierwszej kolejności języka staroukraińskiego: chata, znachor rekcja krzyżówka.
Co to jest Replika:
Jak lepiej zobacz KALKA rekcja co to jest.
Słownik Rzeczowniki Odsłowne:
Kiedy znaczyło ´czasownik´, z z łaciny verbum ´[[wyraz, czasownika - często tworzone derywaty odczasownikowe o znaczeniu nazw czynności i stanów. Rzeczowniki te tworzone są prawie od wszystkich czasowników rekcja słownik.

Czym jest Rekcja znaczenie w Słownik na R .

  • Dodano:
  • Autor: