WYRAZU ZNACZENIOWY ZAKRES co to jest
Jak się pisze Zakres Znaczeniowy Wyrazu. Czym jest zakres wyrazu drzewo - to zestaw wszystkich.

Definicja Zakres Znaczeniowy Wyrazu

Co to znaczy ZAKRES ZNACZENIOWY WYRAZU: zestaw elementów, do których odnosi się daną nazwę. I tak zakres wyrazu drzewo - to zestaw wszystkich drzew (wszystkich gatunków), zakres wyrazu brzoza jest znacząco mniejszy od drzewa, bo obejmuje tylko pewien gatunek drzewa liściastego, mającego białą korę. Jak widać, wyrazy, które mają bogatszą treść (brzoza), mają mniejszy zakres użycia i odwrotnie: wyrazy, które mają uboższą treść (drzewo), mają zakres większy. Por. treść znaczeniowa wyrazu

Definicja Zdrobnienia:
Co to jest zobacz DEMINUTłYUM ZAKRES ZNACZENIOWY WYRAZU.
Definicja Zgrubienie:
Co to jest Słowo pochodny słowotwórczo (rzeczowniki, przymiotniki), który ma regularnie znaczenie ujemne. Wskazuje na zwielokrotnienie cechy albo rozmiar (nadmierną) przedmiotu. Znaczenie to wprowadzane jest ZAKRES ZNACZENIOWY WYRAZU.
Definicja Zdanie Wielokrotnie Złożone:
Co to jest zobacz ZDANIE ZŁOŻONE ZAKRES ZNACZENIOWY WYRAZU.

Czym jest Wyrazu Znaczeniowy Zakres znaczenie w Słownik na Z .

  • Dodano:
  • Autor: