WYRAZU ZNACZENIOWY ZAKRES co to jest
Jak się pisze Zakres Znaczeniowy Wyrazu. Czym jest zakres wyrazu drzewo - to zestaw wszystkich.

Definicja Zakres Znaczeniowy Wyrazu

Co to znaczy ZAKRES ZNACZENIOWY WYRAZU: zestaw elementów, do których odnosi się daną nazwę. I tak zakres wyrazu drzewo - to zestaw wszystkich drzew (wszystkich gatunków), zakres wyrazu brzoza jest znacząco mniejszy od drzewa, bo obejmuje tylko pewien gatunek drzewa liściastego, mającego białą korę. Jak widać, wyrazy, które mają bogatszą treść (brzoza), mają mniejszy zakres użycia i odwrotnie: wyrazy, które mają uboższą treść (drzewo), mają zakres większy. Por. treść znaczeniowa wyrazu

Czym jest Wyrazu Znaczeniowy Zakres znaczenie w Słownik na Z .