DOPEŁNIENIE co to jest
Jak się pisze Dopełnienie. Czym jest część zdania; ustalenie czasownika, rzadziej przymiotnika albo.

Definicja Dopełnienie

Co to znaczy DOPEŁNIENIE: [od dopełniać, a więc ´słowo, który dopełnia, uzupełniać - część zdania; ustalenie czasownika, rzadziej przymiotnika albo przysłówka, uzupełniające (dopełniające) treść wyrazu, z którym się łączy, na przykład czyta książkę, skłonny do gniewu, gorzej od niego. Może być wyrażone rzeczownikiem (zaimkiem rzeczownym) w razie zależnym, na przykład Pies zamerdał (czym?) ogonem, wyrażeniem przyimkowym, na przykład Patrzył (na kogo?) na niego, bezokolicznikiem, na przykład Lubię (co?) czytać. Dopełnienie odpowiada na pytania wszystkich przypadków z wyjątkiem mianownika i wołacza. Wyróżniamy dopełnienie bliższe i dalsze. Przy wymianie zdania ze strony czynnej na bierną dopełnienie bliższe staje się podmiotem, a dopełnienie dalsze pozostaje nadal dopełnieniem, na przykład Wyjął książkę (dopełnienie bliższe) z pudełka. - Podręcznik (podmiot) została wyjęta z pudełka´, Przecież wczoraj pożyczyłem d (dopełnienie dalsze) kapitał. - Przecież kapitał zostały d (dopełnienie) pożyczone. Dopełnienie bliższe występuje wówczas, gdy orzeczenie stanowi czasownik przechodni i najczęściej wyrażone jest rzeczownikiem w bierniku, rzadziej w innych sytuacjach. Niektórzy językoznawcy uważają, iż dopełnienia mogą być także wyrażone bezokolicznikiem, który występuje po czasownikach modalnych (móc, musieć i tak dalej) i po czasownikach fazowych (kończyć, rozpoczynać), na przykład Muszę pisać; Czy możesz usiąść? Należy jednak pamiętać, iż w opracowaniach językoznawczych połączenia bezokolicznika ze wspomnianymi czasownikami traktuje się regularnie jako orzeczenia złożone

Definicja Dialekt Małopolski:
Co to jest południowo-wschod-niej i środkowej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Ce chy charakterystyczne wspólne dla wszystkich dialektów małopolskich to: mazurzenie - zęby posła, występujące na dopełnienie.
Definicja Dialekt:
Co to jest obejmuje tereny północnej Polski na zachód od Zatoki Gdańskiej (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Wspólną właściwością dialektów kaszubskich jest brak mazurzenia: szary, czas; fonetyka dopełnienie.
Definicja Dialekt ŚlˇSki:
Co to jest południowo-zachodniej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Wspólne cechy dla Śląska to synchroniczna wymowa wargowych miękkich spółgłosek: łojcow´e, b´ere, p´ekli ´ojcowie, bierze dopełnienie.

Czym jest Dopełnienie znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: