PRZYDAWKOWE ZDANIE co to jest
Jak się pisze Zdanie Przydawkowe. Czym jest ogólnie wskazanej przydawki wypowiedzenia nadrzędnego.

Definicja Zdanie Przydawkowe

Co to znaczy ZDANIE PRZYDAWKOWE: zdanie podrzędne, które pełni funkcję lub niewyrażonej, lub ogólnie wskazanej przydawki wypowiedzenia nadrzędnego. Zdanie przydawkowe pełni w zdaniu złożonym taką samą funkcję jak przydawka w zdaniu pojedynczym i najczęściej odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? ile?, na przykład Zawiodła się na ludziach, (jakich?) którym tak bardzo zaufała; Niedobry to ptak, (jaki?) co swoje gniazdo kala; Jednego znałem człowieka, (jakiego?) co mógł takim popisać się strzałem. popr. Pamiętaj, iż jeśli zdanie przydawkowe zaczyna się zaimkiem względnym który, zaimek ten musi znaleźć się bezpośrednio po wyrazie, do którego zdanie się odnosi, por. nieprawidłowe zdanie: *Adam podał chłopcu zielony garnek, który siedział przy stole (!), zamiast: Adam podał chłopcu, który siedział przy stole, zielony garnek

Definicja Zdanie Złożone:
Co to jest więcej wypowiedzeń pojedynczych powiązanych e sobą formalnie i semantycznie. Odmiennie możemy powiedzieć, iż to jest zdanie, które zawiera przynajmniej: a) dwie osobowe formy czasownika, na przykład zdanie przydawkowe.
Definicja Zdanie RozwijajˇCe:
Co to jest które w przeciwieństwie od innych typów zdań podrzędnych nie uzupełnia ni nie zastępuje żadnego składnika wypowiedzenia nadrzędnego, a jedynie poszerza i kontynuuje treść zdania poprzedniego zdanie przydawkowe.
Definicja Zapożyczenie:
Co to jest językowy (głoska, morfem, słowo, konstrukcja składniowa) przejęty z innego języka. Najczęściej mówimy o zapożyczeniach leksykalnych (wyrazów, związków frazeologicznych). Z racji na stopień zdanie przydawkowe.

Czym jest Przydawkowe Zdanie znaczenie w Słownik na Z .

  • Dodano:
  • Autor: